Landsstyremøte 2011 – 125-årsjubileum

Kristin Hekne Thoresen Om forfatteren
Artikkel

Årets landsstyremøte finner sted på Soria Moria hotell og konferansesenter, Oslo fra 25. – 27. mai. Landsstyremøtet er åpent for alle medlemmer av Legeforeningen, men medlemmer som ønsker å delta

må melde seg på forhånd.

Den offisielle åpningen av jubileumslandsmøtet finner sted i operaen i Bjørvika. Foto Erik Berg

Bakerst i dette Tidsskriftet følger påmeldingsskjema til møtet.

Kortfattet programoversikt

Jubileumslandsstyremøtet åpnes offisielt ved president Torunn Janbu onsdag 25. mai kl 1030 i Den Norske Opera & Ballett i Oslo. Lunsj blir servert i Operaen kl 1215 – 1330. Delegatene fraktes deretter til Soria Moria for innsjekking og utdeling av deltakermateriell. Delegater som har overnattet på Soria Moria kan registrere seg fra kl 0830 – 0930 onsdag morgen.

Etter konstituering av landsstyremøtet kl 1430 følger behandling av landsstyresaker. Ved årets landsstyremøte skal det også velges president, visepresident og øvrige sentralstyremedlemmer. Valgkomiteen fremlegger sin innstilling med presentasjon av kandidater onsdag 25.5. kl 1700. Middag serveres på Soria Moria kl 1930.

Torsdag 26. mai åpner med debatt rundt et helsepolitisk tema hvor sentrale politikere er/blir invitert. Deretter følger utdeling av studie- og reisestipend. Etter lunsj blir det valg og behandling av landsstyresaker og deretter avreise til Holmenkollen Rica Park Hotel for jubileumsbankett.

Fredag 27. mai fortsetter landsstyret med behandling av landsstyresaker. Møtet planlegges avsluttet kl 1600.

Innkvartering og priser

Innkvartering finner sted på Soria Moria og Holmenkollen Park Hotel Rica. Sekretariatet vil foreta fordeling av deltakerne på de ulike bosteder. Overnatting på Soria Moria forbeholdes landsstyremøtets delegater, gjester m.v. Tildelt bosted vil bli meddelt den enkelte deltaker forut for møtet. Ved påmelding bes deltakerne markere om de ønsker at sekretariatet skal reservere hotell.

Overnatting og måltider

Deltakerne spiser frokost på overnattingshotellet mens alle lunsjer og middager inntas på Soria Moria. Bankettmiddag blir på Holmenkollen Park Hotel Rica torsdag 26. mai. For de som bor på Holmenkollen Park Hotel Rica er prisen per enkeltrom kr 1 685 per natt. Dagpakke på Soria Moria koster kr 322 per dag og tre-retters middag onsdag koster kr 350. Bankett med dans torsdag 26. mai kr 1 075. Ovennevnte priser gjelder også for de som ikke bor på hotellene.

Saksdokumenter

Saksdokumenter vil bli tilsendt påmeldte deltakere ca. 14 dager før landsstyremøtet starter.

Påmelding

Landsstyrets representanter, valgkomiteen, sentralstyrets varamedlemmer, medlemmer av desisorutvalget samt leder av styret i Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger får tilsendt egen innkalling med personlig påmeldingsskjema. De skal derfor ikke benytte vedlagte skjema.

Øvrige medlemmer av Legeforeningen som ønsker å delta, fylle ut påmeldingsskjemaet bakerst i dette nummer av Tidsskriftet. Skjemaet finnes også på Internett: www.legeforeningen.no/landsstyremote. Vær oppmerksom på at deltakelse i andre møter forut for starten av landsstyremøtet, for eksempel yrkesforeningers egne møter, må meldes til arrangørene av disse møtene.

Påmeldingsfrist

Påmeldinger må være sekretariatet i hende senest fredag 18. mars. Ved senere påmelding kan man ikke regne med at Legeforeningen kan skaffe overnatting.

Anbefalte artikler