Jubileumsquiz

Anders Taraldset Om forfatteren
Artikkel
  1. Legeforeningen hadde ca. 27 500 medlemmer medio januar. Dette er en fordobling siden 1987; 1991 eller 1994?

  2. I dag er kvinneandelen blant leger under 67 år 44 %. Hvor mange år er det siden den var 10 %? (42, 45 eller 50 år)

  3. Hvem var Norges første kvinnelige lege, og hvilket år ble hun lege?

Svar

  1. 1991

  2. 50 år (1960)

  3. Marie Spångberg, 1893.

Anbefalte artikler