Kolerautbrudd etter naturkatastrofer

Verdens helse
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Pakistan og Haiti er blitt rammet av store naturkatastrofer i 2010. Manglende hygieniske forhold og tilgang på rent vann legger forholdene til rette for kolerautbrudd.

  Kolera gir diaré som er så kraftig at man kan tape inntil 20 liter væske per dag, hvilket kan gi dødelig dehydrering på få timer. Sykdommen affiserer 3 – 5 millioner mennesker hvert år, hvorav 100 000 – 120 000 dør. Vibrio cholerae smitter via kontaminert vann og mat (1). Bakterien er endemisk i Sør-Asia, men opptrer ellers i epidemier, gjerne i områder der naturkatastrofer eller krig fører til mangel på rent vann og uhygieniske forhold.

  Kolerautbruddet i Pakistan har hatt et begrenset omfang: I midten av oktober 2010 hadde man registrert 99 tilfeller i de flomherjede områdene, men mange er rammet av akutt diaré av annen årsak (2).

  På Haiti ser det ut til å komme en mye større epidemi. Per desember 2010, knapt to måneder etter utbruddets start, var over 93 000 smittet og mer enn 2 100 døde (3). Utbruddet spredte seg for alvor etter at landet også ble utsatt for flom. Epidemien kom overraskende på de lokale helsearbeiderne, for det har ikke vært kolera på Hispaniola på minst 50 år. Dette har fått noen til å beskylde hjelpearbeidere for å ha ført med seg kolera, noe som har ført til opptøyer (4). Sannsynligvis er det også riktig at smitten kommer utenfra. Genetiske studier av kolerabakterien fra utbruttet på Haiti tyder nemlig på at den er beslektet med en stamme som finnes i Sør-Asia (3).

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media