()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kjemoterapi er forbundet med betydelig toksisitet, og bare 40 % gjennomfører behandlingen som planlagt.

  Langtidsoverlevelsen etter operasjon for kreft i ventrikkelen er lav. En randomisert studie publisert i 2006 viste at overlevelsen økte fra 23 % til 36 % når kjemoterapi med epirubicin, cisplatin og 5-fluorouracil ble gitt før og etter operasjon (1). Norsk gastrointestinal cancergruppe (NGICG) anbefalte derfor at perioperativ kjemoterapi skulle innføres i det nasjonale handlingsprogrammet. I en nylig publisert artikkel ble innføringen av retningslinjene evaluert (2).

  Av 336 opererte pasienter hadde 144 (43 %) fått kjemoterapi. 90 % gjennomførte de preoperative kurene, 54 % startet og 40 % gjennomførte den postoperative behandlingen. Alvorlige bivirkninger ble rapportert hos 34 % før operasjon og hos 50 % etter operasjon. Én pasient døde som følge av bivirkninger og to av kirurgiske komplikasjoner. 86 % ble makro- og mikroskopisk radikaloperert. Hos 5 % kunne det ikke påvises gjenværende tumorvev etter kjemoterapi. 19 av 25 sykehus innførte retningslinjene det første året. Ett sykehus hadde ikke innført dem etter to og et halvt år.

  Undersøkelsen presenterer for første gang populasjonsbaserte data om perioperativ kjemoterapi ved ventrikkelcancer. Den bekrefter det kliniske inntrykket av at denne behandlingen er belastende. Halvparten av pasientene med ventrikkelcancer er over 75 år, og mange vil ikke tåle slik behandling.

  I et landsomfattende materiale som dette må andelen radikalopererte karakteriseres som høyt. Det er ennå for tidlig å vurdere kjemoterapiens betydning for langtidsoverlevelse.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media