Notiser

Nyheter
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Infeksiøs β-amyloid?

  Infeksiøs β-amyloid?

  Pasienter med Alzheimers sykdom har karakteristiske avleiringer av β-amyloid i hjernen. Intracerebral inokulering med hjerneekstrakt som inneholder misfoldet β-amyloid fra pasienter med Alzheimers sykdom, er vist å indusere cerebral β-amyloidose i en musemodell. Nå har en internasjonal forskergruppe undersøkt effekten av intraperitoneal inokulasjon av β-amyloidrikt hjernemateriale fra en transgen Alzheimer-musemodell til en yngre musekohort (Science 2010; 330: 980 – 2).

  Etter sju måneders inkubasjon ble det påvist amyloidose i hjernen til musene som ble inokulert. Disse resultatene tyder på at det finnes mekanismer for transport av β-amyloidaggregater til hjernen fra andre deler av kroppen og kan bidra til ny kunnskap om sykdommens patogenese.

  Folinsyre hindrer nevralrørsdefekter

  Folinsyre hindrer nevralrørsdefekter

  WHO anbefaler et perikonsepsjonelt folinsyretilskudd på 400 µg daglig for å forebygge nevralrørsdefekter hos barn. Effektiviteten og sikkerheten av dette er nå blitt undersøkt i en Cochrane-analyse, som omfattet fem randomiserte eller kvasirandomiserte studier med 6 105 kvinner. Av disse hadde 1 949 hatt tidligere graviditeter med utvikling av nevralrørsdefekter, og 4 156 hadde ikke (Cochrane Database Syst Rev 2010; nr. 10: CD007950).

  Det var en konsistent beskyttende effekt av daglig folinsyretilskudd sammenliknet med ingen intervensjon/placebo eller andre vitaminer og mineraler (risikoratio 0,28; 95 % KI 0,15 – 0,52).

  Omega 3-tilskudd beskytter ikke mot postpartumdepresjon

  Omega 3-tilskudd beskytter ikke mot postpartumdepresjon

  I de siste årene er omega 3-tilskudd blitt populært, og det er bl.a. blitt hevdet at tilskudd av dokosaheksaensyre (DHA) kan beskytte mot depressive plager før og etter fødselen. En ny studie viser at det ikke er tilfellet (JAMA 2010; 304: 1675 – 83).

  Studien omfattet 2 399 kvinner som ble rekruttert ved fem sentre i Australia i perioden 2005 – 09. En gruppe fikk daglig tilskudd med 800 mg DHA, mens de øvrige fikk placebo. Kvinnene ble undersøkt med henblikk på depresjon med Edinburgh Postnatal Depression Scale.

  Depressive symptomer ble registrert enten seks uker før eller seks måneder etter fødselen hos 9,7 % i DHA-gruppen og 11,2 % hos kontrollpersonene. Forskjellen var ikke statistisk signifikant.

  Utbrente legestudenter er mindre profesjonelle

  Utbrente legestudenter er mindre profesjonelle

  Det er en sammenheng mellom utbrenthet og selvrapportert manglende profesjonalitet blant medisinstudenter. Det viser en ny studie fra USA (JAMA 2010; 304: 1173 – 80).

  Studien omfattet 2 682 medisinstudenter (61 %) fra sju amerikanske universiteter. De svarte på et omfattende spørreskjema bl.a. om utbrenthet, depresjon og profesjonell atferd.

  Hele 52,8 % av studentene oppfylte kriteriene for utbrenthet. De rapporterte i større grad enn andre om uprofesjonell atferd. Blant de utbrente anga 35 % uprofesjonell atferd i henhold til to kriterier, sammenliknet med 22 % hos de andre. Utbrenthet var også koblet til en mindre altruistisk innstilling til legerollen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media