()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Færre øyekomplikasjoner ved diabetes

  Færre øyekomplikasjoner ved diabetes

  Har bedre oppfølging og behandling av diabetes ført til færre øyekomplikasjoner? Proliferativ retinopati var vanligere blant pasienter som fikk påvist type 1-diabetes i perioden 1960 – 75, enn blant dem som fikk diagnosen i årene 1985 – 90, både etter ti års og 15 års sykdom. Dette fremgår av en gjennomgang av pasientjournalene ved St. Olavs hospital og privatpraktiserende øyeleger i Trondheim.

  Redusert forekomst av proliferativ retinopati ved type 1-diabetes?

  Barn og brannskader

  Barn og brannskader

  Småbarn, særlig gutter, er mest utsatt for brannskader. Forekomsten av brannskader hos barn i Bergen har vært uendret de siste 20 årene, men er nå oftere forårsaket av ovner enn tidligere. Dette viser en gjennomgang av prospektive data samlet inn ved spørreskjemaer og klinisk undersøkelse, supplert med journaldata, ved legevaktsentre og sykehus i Bergen. Hvorfor går arbeidet med å forebygge skader og ulykker så sent?

  Barn og brannskader

  Brannskader hos barn i Bergen

  Pleiepersonell som nødhjelpere

  Pleiepersonell som nødhjelpere

  Ansatte i pleie- og omsorgstjenesten kan utnyttes i akuttmedisinsk sammenheng. I Finnmark har mange av dem kurs som omfatter mer enn vanlig førstehjelp, og i mange kommuner blir pleiepersonalet kontaktet direkte ved akutt sykdom. Tverrfaglige akuttmedisinske team er særlig viktig i områder med spredt bosetting.

  Pleie- og omsorgspersonell i akuttmedisinske team

  Behandling av akne

  Behandling av akne

  Lokalbehandling av acne vulgaris er særlig aktuelt ved mild og moderat sykdom. Kjennskap til patofysiologiske forhold og karakteristiske kliniske kjennetegn er viktig for valg av behandling. Ved komedoakne anbefales lokale retinoider pga. deres keratolytiske egenskaper. Ved mild papulopustuløs akne kan slike midler kombineres med et antibakterielt middel.

  Lokalbehandling av akne

  Velfungerende register for hjertekirurgi

  Velfungerende register for hjertekirurgi

  Det norske hjertekirurgiregisteret ble etablert i 1994. Det omfatter opplysninger om operasjonstyper, risikofaktorer, komplikasjoner og dødelighet for all hjertekirurgisk virksomhet i Norge. Registeret drives av Legeforeningens fagmedisinske forening for thoraxkirurgi. Nytteverdien er knyttet til nærheten til fagmiljøene, begrenset antall variabler og relevante tilbakemeldinger.

  Hjertekirurgiregisteret og fagmiljøene

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media