()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Gravid og med bipolar lidelse

  Gravid og med bipolar lidelse

  Risikoen for debut og tilbakefall av bipolar sykdom er økt under svangerskap og sterkt økt rett etter fødsel. Seponering av profylaktisk medikamentell behandling øker risikoen for tilbakefall. Tett oppfølging, god behandling og støtte fra omgivelsene er svært viktig. Ubehandlet kan bipolar lidelse føre til dårlig ernæring og selvskading hos pasienten og uforsvarlig omsorg av barnet.

  Behandling av bipolar lidelse under svangerskap og etter fødsel

  Klinisk etikk-komiteer – trenger vi dem?

  Klinisk etikk-komiteer – trenger vi dem?

  Alle helseforetak har en komité som skal gi råd og veiledning til leger og annet helsepersonell i vanskelige etiske situasjoner. Hensikten er å øke den etiske bevissthet. Mange synes de har nytte av å drøfte vanskelige saker i et slikt forum, men mye tyder på at komiteene likevel blir lite brukt.

  Bør en eldre mann med terminal nyresvikt, kronisk psykose og vrangforestillinger få dialyse mot sin vilje? Spørsmålet har både medisinske, etiske og juridiske sider.

  Komiteer for klinisk etikk – tid for endringer?

  Er drøfting av pasientsaker i klinisk etikk-komiteer nyttig?

  Bør en ikke-samtykkekompetent pasient få dialyse mot sin vilje?

  Hvor mye av sykefraværet er knyttet til arbeidet?

  Hvor mye av sykefraværet er knyttet til arbeidet?

  En vesentlig del av sykefraværet skyldes lav kontroll over egen arbeidssituasjon, belastende arbeidsstillinger og tungt fysisk arbeid. Tiltak på arbeidsplassen kan forebygge slikt sykefravær. Enda viktigere er det å sørge for at ansatte kan fortsette å arbeide selv om de får sykdom og plager.

  Årsak til eller konsekvens av?

  Hvor mye av sykefraværet er arbeidsrelatert?

  Tro og helse

  Tro og helse

  En åndelig dimensjon ved sykdom og helse er viktig for mange pasienter. Enkle, åpne spørsmål om tro og eksistensielle spørsmål ved anamneseopptak og i andre samtalesituasjoner kan bidra til bedre behandling. Dette gjelder særlig ved alvorlig sykdom der pasientene har begrenset forventet levetid og ved kronisk sykdom med store plager.

  En åndelig dimensjon er viktig for mange pasienter

  Erfaringer og egenros

  Erfaringer og egenros

  – Jeg bestemte meg aktivt for å ta lærdom av de erfaringene jeg gjorde underveis, forteller Barbro Lill Hætta, som vokste opp i både Kautokeino og Oslo og som har vært allmennlege, varaordfører og politisk rådgiver på høyt nivå. Etter alle møter oppsummerer hun hvordan møtet forløp, gir seg selv ros, identifiserer to ting som gikk bra og én ting som kan gjøres bedre.

  Hjertet og fornuften

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media