Vil tilrettelegge bedre for hospitering

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Norsk medisinstudentforening (Nmf) Utland vil nå jobbe for å gjøre hospitering for utenlandsstudentene mer organisert.

  – Nmf jobber for at alle som vil skal få hospitere, så lenge dette ikke går ut over andre studenters kliniske undervisning. Så lenge det er smågruppeundervisning ved en avdeling må dette prioriteres, men resten av tiden burde være åpen for hospitering, sierKaja Seel. Hun studerer ved Universitet i Krakow i Polen og sitter i styret i Norsk medisinstudentforening (Nmf) Utland.

  – Da det ikke er veldig utbredt blant medisinstudenter i Norge å hospitere, kan det være vanskelig å finne informasjon om denne ordningen samtidig som det er vanskelig å skaffe seg plass. Nmf Utland vil derfor prøve å legge bedre til rette for hospitering, sier hun videre.

  Hun forklarer at en mulig løsning kan være å lage et tilbud om hospitering ved forskjellige helseforetak med et visst antall plasser som studentene kan søke på og som fylles opp fortløpende. – Dette kan for eksempel gjøres ved at det utarbeides en avtale mellom Nmf og helseforetakene, hvor Nmf administrerer plassene og studentene søker om plass gjennom Nmf.

  God erfaring med hospitanter

  God erfaring med hospitanter

  – I dag er det slik at legene ikke får noen form for godtgjørelse for å ha utenlandsstudenter til hospitering slik ordningen er med studenter fra norske universiteter hvor avdelingene får økonomisk godtgjørelse for å ha studenter. Dersom man hadde et mer ordnet system for dette tror jeg det ville være mer attraktivt for sykehusene å ta i mot hospitanter. Jeg håper derfor at Legeforeningen i samarbeid med Nmf kan få til en mer formalisert hospiteringsordning, foreslår hun.

  Overlegeforeningens leder Arne L. Refsum opplyser om at hans arbeidsplass Diakonhjemmet har hatt flere hospitanter opp gjennom årene. – Ordningen fungerer bra og det har vært interessant å få vite litt om hvordan utenlandsstudentene har det. Det er også viktig at disse studentene ved en slik ordning lærer om det norske systemet, sier han.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media