Vil ha allmennmedisin som egen spesialitet i EU

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Den europeiske legeforeningen (CPME) går enstemmig inn for at en egen spesialitet i allmennmedisin skal inn i EU-direktivet på lik linje med andre medisinske spesialiteter.

  – Dette er en viktig anerkjennelse av allmennmedisinens status. Å utvikle en sterk primærhelsetjeneste med høykompetente allmennmedisinere, er av avgjørende betydning for å møte behovet for helsetjenester i Europa, sier president i Legeforeningen Torunn Janbu i en kommentar.

  CPMEs vedtak bygger på et felles vedtak fra lederne i de allmennmedisinske foreningene i Norden fra august samme år. Vedtaket som ble fattet på møtet i Brussel i november 2010, fikk CPMEs fulle tilslutning. Det innebærer at organisasjonen mener at en egen spesialitet i allmennmedisin skal inngå i artikkel 25 i direktivet.

  I vedtaket vises det til at det er solid internasjonal dokumentasjon på at en helsetjeneste som er basert på en sterk og god primærhelsetjeneste, samlet sett er best og billigst og gir mest rettferdig fordeling av helsetjenestene.

  Anerkjennelse av spesialiteten er imidlertid ikke nok for å sikre godt kvalifiserte fastleger i Norge. Det må også stilles krav om å være spesialist eller under spesialisering i allmennmedisin for å arbeide som fastlege.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media