Riktig og rask behandlingsløype ved førstegangs psykose

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  TIPS Asker og Bærum gir et lavterskel spesialisttilbud til ungdom som har utviklet eller har høy risiko for å utvikle en psykose.

  Teamet ved TIPS Asker og Bærum består av Per Drottning (f.v.), Britt Eriksen, Pia Kristine Berglund og Lene Hunnicke Jensen…
  Teamet ved TIPS Asker og Bærum består av Per Drottning (f.v.), Britt Eriksen, Pia Kristine Berglund og Lene Hunnicke Jensen. Foto Lisbet T. Kongsvik

  TIPS Asker og Bærum er et av 25 tverrfaglige team som er med i gjennombruddsprosjektet «Tidlig oppdagelse og behandling av førstegangs psykose» som startet opp i februar. Teamets mål har vært å øke kvaliteten på inntaksvurderingen og redusere tiden frem til første konsultasjon.

  – TIPS Asker og Bærum er et lavterskel spesialisttilbud til ungdom mellom 15 og 30 år som har høy risiko for tidlig psykose eller allerede har utviklet en førstegangspsykose. Teamets målsetting er å komme i kontakt med personer i den aktuelle målgruppen så tidlig som mulig for å kunne tilby utredning og behandling, sier psykiater Knut Drottning. Teamets fire behandlere består av én psykologspesialist, én sykepleier og én spesialergoterapeut i tillegg til Drottning som er overlege og spesialist i psykiatri. Alle har lang erfaring med psykoseproblematikk.

  Skolehelsesøstre viktige

  Skolehelsesøstre viktige

  – Det kreves ikke henvisning fra lege for å få tilbud hos oss. Alle kan henvende seg direkte på telefon. Det blir som regel raskt avklart om den aktuelle henvendelsen skal håndteres av teamet eller ikke. Behandlingstilbudet består av individuelle samtaler, familiesamtaler og medikamenter, samt utstrakt veiledning til skole, arbeidsplass, NAV og kommunale instanser, sier Drottning.

  – Vi kurser fastleger og helsesøstre i hvem som bør henvises og har tatt i bruk sjekkliste og symptomscreeningsskjema som vurderingsverktøy i henvisningsarbeidet. Vi ønsker flere henvisninger fra skolehelsesøstrene fordi de er i en unik posisjon til å oppdage psykoser tidlig med sin tilstedeværelse og høye troverdighet hos ungdommene. Kursing av denne gruppen har derfor vært spesielt viktig for oss, påpeker Drottning.

  – Nå ti måneder etter prosjektstart, ser vi en nedgang i henvisningene fra fastleger og en økning i henvisninger fra helsesøstre. Vi har også redusert ventetiden fra 4,5 til 2,3 dager. På veien videre skal vi følge opp helsesøstrenes og fastlegenes bruk av vurderingsverktøyene. Vi kommer også til å vurdere nye forbedringsprosjekter knyttet til blant annet familiearbeid og bruk av erfaringskonsulenter, sier han.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media