Jakten på hospiteringsplass

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Ved de fleste universiteter i utlandet kreves det at medisinstudentene har sykehuspraksis i sommerferien.

  Kaja Seel har engasjert seg for å få på plass en formalisert hospiteringsordning for utenlandsstudentene. Foto Lisbet T…
  Kaja Seel har engasjert seg for å få på plass en formalisert hospiteringsordning for utenlandsstudentene. Foto Lisbet T. Kongsvik

  – De fleste norske medisinstudenter i utlandet velger å ta denne praksisen som hospitering ved norske helseforetak, selv om de selvfølgelig har mulighet til å ta dette ved lærestedet sitt. Hospitering går ut på at studenten i fire uker følger en lege for å observere og lære hvordan en lege jobber både faglig og praktisk, sier Kaja Seel.

  – Ved de medisinske fakultetene i Norge er det ingen krav om hospitering utenom studiene fordi denne praksisen er integrert i undervisningen. I Sentral-Europa, hvor andelen norske medisinstudenter i utlandet er størst, er det imidlertid krav om sommerpraksis som en del av undervisningen. Noe av årsaken er at studiene er annerledes bygd opp enn i Norge.

  I Norge er undervisningen hovedsakelig basert på problembasert læring, mens i Sentral-Europa brukes den tradisjonelle prekliniske og kliniske modellen hvor det er mindre fokus på praktisk legearbeid, forklarer Seel.

  – Min erfaring er at praksis i studielandet samt hospitering i Norge utfyller hverandre veldig fint og bidrar til å gi studentene relevant erfaring før de skal ut i turnus. De jeg har snakket med som har hospitert i Norge er stort sett veldig fornøyde og sier at de har blitt godt mottatt og fulgt opp på avdelingen de har jobbet, sier hun.

  Vanskelig søknadsprosess

  Vanskelig søknadsprosess

  – I Krakow får studentene hvert år et skriv om hva sommerens praksis skal inneholde. De er selv ansvarlig for å finne hospiteringsplass, hvis de velger å gjøre dette andre steder enn på sykehus tilknyttet universitetet de studerer ved. Det er ikke lett å vite hvor man skal begynne i jakten på hospiteringsplass, sier Seel.

  – Mange skaffer seg plass gjennom bekjente, men for de som ikke har kontakter innenfor helsevesenet kan det være vanskelig å finne en plass, forklarer Seel.

  – Ofte går det lang tid fra man søker til man får svar på søknaden. Jeg har vært i kontakt med flere som har ventet i opptil åtte uker før de har fått svar. Dessverre er det også mange som får avslag på søknadene sine eller ikke noe svar i det hele tatt. NmfUtland skal nå jobbe for å gjøre hospitering for utenlandsstudentene mer organisert, forsikrer Kaja Seel.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media