Bekymret over økt alkoholforbruk

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Legeforeningen har i brev til alle landets kommuneoverleger, bedt kommunene skjerpe håndhevelsen av skjenketidsbestemmelsene og aldersgrensen ved kjøp av alkohol.

  Undersøkelser viser at ungdom får kjøpt alkohol selv om de er under 18 år. Illustrasjonsfoto Colourbox
  Undersøkelser viser at ungdom får kjøpt alkohol selv om de er under 18 år. Illustrasjonsfoto Colourbox

  – Det er godt dokumentert at en aktiv håndhevelse av skjenketidsbestemmelsene, reduserer muligheten for at ungdom under 18 år får kjøpt alkohol, sier leder i Allmennlegeforeningen Trond Egil Hansen.

  – Undersøkelser viser at ungdom får kjøpt alkohol selv om de er under 18 år. Kommunene har derfor en viktig oppgave i å se til at butikkene håndhever aldersgrensen.

  Legeforeningen sendte i desember 2010 ut et brev til kommuneoverlegene med oppfordring om at kommunene retter særskilt oppmerksomhet mot skjenketidsbestemmelsene og håndhevelse av aldersgrensen. I brevet vises det blant annet til Legeforeningens nye policydokumet om alkohol (1).

  – En av våre største helseutfordringer krever ekstra oppmerksomhet. Kommunene har en viktig rolle å spille og vi ønsker å bevisstgjøre dem om denne, sier Hansen.

  Ønsker restriktiv alkoholpolitikk

  Ønsker restriktiv alkoholpolitikk

  I policydokumentet oppsummeres foreningens alkoholpolitiske standpunkter. Det blir blant annet pekt på at Legeforeningen i lengre tid har hatt fokus på alkohol som en av de livsstilsfaktorene som kan påvirke folks helse i negativ retning. Foreningen har tatt til orde for å videreføre en restriktiv alkoholpolitikk og har uttrykt sin bekymring for endringer i drikkemønster og økning i totalkonsum.

  – Den viktigste oppgaven vi har som organisasjon er å bidra til at hele samfunnet er kjent med de helsemessige konsekvensene som kan følge av et høyt alkoholforbruk og hvilke virkemidler som er effektive i forebyggingen av disse, skriver foreningen i policynotatet.

  Legene har en viktig rolle overfor enkeltmennesker i å hjelpe dem med å få kontroll over risikabelt alkoholforbruk. En rekke studier har vist at kartlegging av forbruk kombinert med enkle intervensjonsmetoder kan redusere risiko for enkeltpersoner. Slike tiltak er aktuelle både i primærhelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og i bedriftshelsetjenesten.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media