Godt om lindrende behandling av barn

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Hain, Richard D.W.

  Jassal, Satbir Singh

  Paediatric palliative medicine

  306 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2010. Pris GBP 35

  ISBN 978-0-19-923632-9

  Lindrende behandling av barn er et nytt fagfelt innen barnemedisin som er etablert i løpet av de siste 20 – 30 årene. I flere land er det etablert som en subspesialitet med egne team. Lindrende behandling har til nå vært omtalt i egne avsnitt/kapitler i større lærebøker innen de forskjellige fagfeltene. Forfatterne, som begge har bred erfaring med lindrende behandling av barn, har derfor som mål å samle kunnskap innen fagfeltet, og de har lykkes i meget stor grad.

  Boken er en av flere utmerkede bøker i serien Oxford Specialist Handbooks in Paediatrics. Den har et hendig lommeformat, fin utforming og er solid med god papirkvalitet. Til tross for at den er kort og konsis, er den meget innholdsrik. Målgruppen er først og fremst barneleger og spesialsykepleiere, men også allmennleger og andre helsearbeidere. Den er riktignok rettet mot forhold i England, men er universell nok til å brukes også i Norge og innholder de viktigste aspektene av lindrende behandling.

  Innledningsvis omtaler forfatterne filosofi, modeller og etikk som ligger til grunn for lindrende behandling. De gir smerteevaluering og behandling en bred og god omtale, likeså kvalme, brekninger og mage- og tarmproblemer. Munnstell, ernæring og hydrering er adekvat omtalt, likeså nevrologiske og psykologiske symptomer samt hudproblemer. Øyeblikkelig hjelp-situasjoner er godt beskrevet. Det er egne, gode kapitler om maligne og non-maligne sykdommer samt kapittel om praktiske ting omkring tiden når døden inntreffer. Viktige kapitler om religion, ritualer, mestring og sorgarbeid er også inkludert. Kommunikasjon, samarbeid og trening/utdanning er godt beskrevet. Til slutt er det et omfattende kapittel om medikamenter og dosering brukt i lindrende behandling, i tillegg til et godt stikkordregister.

  Boken er oversiktlig, lett å finne frem i, og mye informasjon er samlet på relativt få sider med gode tabeller og konklusjoner. Relevante referanser finnes etter hvert kapittel for de som ønsker utfyllende informasjon. Noen vil kanskje finne boken vel stikkordpreget. Dette til tross vil jeg anbefale den til alle barneleger, spesialsykepleiere og andre helsearbeidere som har ansvar for barn som trenger lindrende behandling, eller som ønsker en god, samlet oversikt over fagfeltet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media