Traumeenheten ved Oslo universitetssykehus på studietur til Philadelphia

Artikkel

I medlemsbladet til Norsk kirurgisk forening Kirurgen presenteres i nr. 3/2010 en artikkel fra en studietur til et traumesykehus i Philadelphia. Ansatte ved Traumeenheten ved Oslo universitetssykehus, Ullevål (OUS-Ullevål) fikk høsten 2009 innvilget studietur til Hospital of University of Pennsylvania (HUP) i Philadelphia. Målet med studieturen var å skaffe innsyn i behandlingen av traumepasientene og selve oppbyggingen av traumesystemet ved HUP. Den norske delegasjonen ønsket spesielt å se på utredning og behandling av pasienter med skuddskader da disse ses relativt sjeldent både ved OUS-Ullevål og andre sykehus i Norge.

Kilde: Kirurgen nr. 3/2010

Anbefalte artikler