Papirløses rett til helsehjelp

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Myndighetene må sørge for papirløse personers rett til helsehjelp. Det gir både WMA og CPME klart uttrykk for.

Tilgang til helsetjenester for alle er ikke en realitet i dag, verken i Europa eller i resten av verden. Udokumenterte innvandrere, asylsøkere med endelig avslag på søknad om opphold og deres barn mangler denne rettigheten. Både Verdens legeforening (WMA) og den europeiske legeforeningen (CPME) har aktivt tatt til orde for å understreke alle myndigheters plikt til å sikre helsehjelp til alle som trenger det.

WMAs generalforsamling i Vancouver vedtok i oktober 2010 at myndigheter ikke skal kunne nekte pasienter rett til å motta behandling. De skal heller ikke hindre leger i å igangsette behandling. WMA oppfordrer den enkelte nasjonale legeforening til å ta til orde mot lovgivning og praksis som strider mot denne grunnleggende rettigheten.

– Leger har et etisk ansvar for å ta vare på pasientene. Det er avgjørende at de – i tillegg til helseinstitusjoner – står fritt til å gi tilstrekkelig helsehjelp til dem som trenger det, uavhengig av pasientens rettslige status, sier president i CPME Dr Radziwill.

– Legeforeningen har ved flere anledninger gitt uttrykk for at norske myndigheter må sørge for at personer uten lovlig opphold får dekket behovet for nødvendige helsetjenester, sier Legeforeningens president Torunn Janbu.

Anbefalte artikler