Oppfølging av ny IA-avtale/protokoll

Artikkel

Legeforeningen er i tilknytning til arbeidet med veiledere i sykmeldingsarbeidet invitert til å delta i ulike råd og grupper nedsatt av Helsedirektoratet. Legeforeningen har oppnevnt leder i Allmennlegeforeningen Trond Egil Hansen til styringsgruppen og Gisle Roksund, leder i Norsk forening for allmennmedisin (NFA) til referansegruppen. I tilllegg er det oppnevnt representanter til arbeidsgrupper for generell basisveileder, for faglig veileder for muskel/skjelettlidelser, sammensatte lidelser og psykiske lidelser og for opplæring i sykefraværsarbeid og implementering av veiledere for. Trond Egil Hansen, har et koordinerende ansvar for de ulike arbeidsgruppene.

Anbefalte artikler