Norge med størst legevekst i Norden

Artikkel

Statistikkfolderen Nordiska läkarfakta 2010 som er utarbeidet av de nordiske legeforeningene, viser utviklingen i antallet leger i yrkesaktiv alder i hvert av de nordiske landene fra 1960 til 2010. Det fremgår her at fra 1960 til 1980 økte antallet leger i Finland fra 2 600 til 8 800, noe som var den største relative veksten av leger i de nordiske landene. I Norge økte antallet leger i samme periode fra 3 800 til 8 100. Fra 1980 til 2010 derimot har antallet leger økt relativt mest i Norge, til 20 700 i 2010. Dette er en økning på 156 %, mens Sverige har hatt den laveste relative veksten med bare 68 % i samme periode. De største relative endringene har skjedd etter 1990. I 1990 hadde Sverige 39,2 % av legene i Norden, mens Norge hadde 17,6 %. I 2010 var Sveriges andel redusert til 32,2 %, mens Norges andel var økt til 21,1 %.

Anbefalte artikler