Med søkelys på kvalitet i sykehus

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

– Det er viktig at kvalitet og arbeidsmiljø ikke blir en salderingspost, sa generalsekretær Geir Riise under konferansen for de fagmedisinske foreningene i oktober.

Per Bleikelia (f.v.), Brynjar Fure, Stener Kvinnsland og Arne Refsum diskuterte kvalitet, arbeidsmiljø og økonomi i sykehus. Foto Lise B. Johannessen

Tema for konferansen var «Kvalitet, arbeidsmiljø og økonomi som styringsgrunnlag i sykehus» og «Livsstilssykdommer – forebyggende helsearbeid». –

– Kvalitet har alltid vært der. Det er blitt nedprioritert i styringsystemene, men ikke hos den enkelte lege, sa Arne Refsum, Legeforeningens visepresident. Han påpekte betydningen av pasientmøter og mente også at det er viktig at de fagmedisinske foreningene er med i arbeidet for å stimulere til et lærende miljø.

Positive signaler

– Kvalitet er kjernen i sykehusenes virksomhet. Kvalitet kommer nå til å bli det viktigste og vil stå sentralt i departementet, sa Per Bleikelia, ekspedisjonssjef i Helse- og omsorgsdepartementet. – Dette gjelder alt fra kvalitet i pasientkontakt og pasientbehandling, i organiseringen av pasientforløpet og til organisering av sykehustjenesten for øvrig. Kvalitet kommer til å bli vårt store satsingsområde, understreket han. Bleikelia mente at man må få til en bedre dialog med de ansatte på alle nivåer. – Har du med deg de ansatte, klarer du alt. Jeg tror ikke på styring der folk ikke tror på systemet, sa han.

– Kvalitet må bli en viktigere del av styringsgrunnlaget i norske sykehus og må baseres på kunskapsbasert praksis, understreket seksjonsleder Brynjar Fure i Kunnskapssenteret.

– Vi har gjort et kvantesprang i Norge når det gjelder ledelse av sykehus, sa Stener Kvinnsland, administrerende direktør i Helse Bergen. – Gjennom godt budsjettarbeid, hensiktsmessig møtestruktur i organisasjonen og god lederopplæring på alle nivåer har vi oppnådd å få flere ledere til å ta medansvar. Samtidig har det vært viktig å involvere tillitsvalgte og vernetjenesten, sa han.

– Stram økonomi gir ikke nødvendigvis dårlig kvalitet. Økonomi er en rammebetingelse, men ikke en fiende for omstilling, sa Kvinnsland. Han understreket at budsjettbalanse gir forutsigbarhet, bedre kvalitet, kostnadseffektivitet og bedret investeringsevne.

Viktig møteplass

– Det er givende at eiere og drivere kan møtes i slike fora, og det ønsker vi å fortsette med, sa Geir Riise i oppsummeringen og understreket betydningen av å ha en engasjert ledelse.

Konferansen som var den femte i rekken av fagmedisinske konferanser, samlet nærmere 30 representanter fra de fagmedisinske foreningene.

Anbefalte artikler