LEGEFORENINGEN I MEDIENE

Artikkel

Mener reform kan føre til død

Samhandlingsreformen kan føre til at gamle fratas adgang til diagnostikk og behandling. Konsekvensen kan være funksjonstap og død, advarer seksjonsoverlege og geriater Sigurd Sparr ved Universitetssykehuset i Nord-Norge.

Samhandlingsreformen tar sikte på at utvalgte pasientgrupper i mindre grad enn i dag skal oppta sykehussenger. Dette skal gjelde for alle gamle over 80 år og/eller for pasienter med spesielle medisinske diagnoser. Hensikten er å bremse veksten i sykehusenes utgifter.

Sparr sier geriatrien bygges ned i ly av Samhandlingsreformen, allerede før den er vedtatt. Eldreoverlege i Tromsø kommune, dr. med Terese Folgerø, sier skrekken er at reformen gir et dyrere og dårligere helsevesen.

Dagens næringsliv 8.11. 2010

Lesbiske diskrimineres i norsk helsevesen

Leder i Landsforeningen for lesbiske og homofile (LLH) Karen Pinholt tar opp kampen med både Rådet for legeetikk og Helse- og omsorgsdepartementet. Stridsspørsmålet er hvorvidt leger skal kunne velge å la være å henvise lesbiske kvinner til assistert befruktning, og om dette valget skal tas med pasienten til stede, eller i forkant av møtet. Leder i Rådet for legeetikk Trond Markestad mener at noen leger kan føle det like vanskelig å henvise som å utføre assistert befruktning. Rådet har fremhevet at leger er forpliktet til å møte kvinnene med forståelse, respekt og ikke forsøke å påvirke deres valg og beslutninger ut fra eget livssyn eller holdning, sier han.

Geysir 4.11. 2010

Doktor Facebook

Lege Espen Folmo ønsket en bedre måte å nå sine pasienter på. Løsningen var å møte dem der de og alle andre er, på Facebook. – Det var i forbindelse med utbruddet av svineinfluensa jeg virkelig merket et behov for å kunne kommunisere med pasientene på en mer effektiv måte, sier han.

– Informasjon gjennom elektroniske medier vil i stor grad være fremtiden, sier Legeforeningens president Torunn Janbu. Hun ser ingen problemer med at Facebook tas i bruk for å formidle helseinformasjon. – Det viktige er at det opprettholdes en god nettkultur, at den enkelte pasients problemer ikke diskuteres og at taushetsplikten ivaretas, mener hun. Hun er mer usikker på hvorvidt resten av landets leger bør følge Folmos eksempel. Allmennlege Trygve Kongshavn, tidligere leder av Buskerud legeforening, har så langt tatt i bruk legesenterets hjemmeside når han skal formidle informasjon til pasientene.

Drammens Tidende 29.10. 2010

Anbefalte artikler