Variabel effekt av sinktilskudd ved diaré

Kristoffer Brodwall Om forfatteren
Artikkel

Sinktilskudd anbefales ved diaré hos barn i u-land, men effekten er variabel og avhenger bl.a. av tilgrunnliggende infeksiøse agens.

Så mye som 17 % av dødsfall før femårsalderen i u-land tilskrives diarésykdom. Oral rehydring er det viktigste tiltaket, men i tillegg anbefaler WHO og UNICEF sinktilskudd (1). Den sistnevnte anbefalingen gjelder kun u-land, begrunnet med høyere forekomst av sinkmangel der. Tidligere studier har imidlertid vist svært sprikende resultater når det gjelder effekten av sink. I en systematisk oversikt fant man at sinktilskudd forkortet varigheten av diaré med 19,7 %, men økte risikoen for oppkast, og resultatene var heterogene (2).

Mulige forklaringer på variabel effekt kan bl.a. være type sinktilskudd, dose og varighet av behandlingen samt tilgrunnliggende infeksiøse agens. En indisk dobbeltblindet, randomisert studie med 808 barn i alderen 6 – 59 måneder viste at sinktilskudd kunne forkorte varigheten av diaré ved klebsiellainfeksjon, men ikke hadde noen effekt ved E coli-infeksjoner (3). Dersom avføringen inneholdt både rotavirus og E coli, vedvarte diareen lenger hvis barna fikk sink enn hvis de fikk placebo. Slike koinfeksjoner forekom hos 100 (12 %) av barna, mens 69 hadde ren rotavirusinfeksjon. Tidligere studier har vist manglende effekt av sinktilskudd hos spedbarn med diaré, og i den aldersgruppen er rotavirus særlig vanlig. Forfatterne foreslår at det tas avføringsprøver og at kun de som er negative for rotavirus får sinktilskudd (3).

Anbefalte artikler