Prehospital akuttmedisin på Madagaskar

Arne Johan Norheim Om forfatteren

Et dagskurs for drosjesjåfører kan være første trinn i utviklingen av prehospital akuttmedisin i utviklingsland.

I mange utviklingsland finnes det ofte ikke noe slikt som prehospital akuttmedisin (1). Så vel økonomiske som praktiske utfordringer gjør at utdanning av lekfolk kan være det mest grunnleggende trinn i utviklingen av en fungerende prehospital helseberedskap (2, 3).

I Mahajanga, Madagaskar, har det vært gjennomført et endags treningsprogram for en gruppe drosjesjåfører (4). Målsettingen var å gi dem et minimum av medisinsk kompetanse. Instruktører fra universitetet i Cape Town, the Emergency Society of South Africa (EMSSA) samt lokale leger fra universitetssykehuset i Mahajanga gjennomførte et opplæringsprogram med fire moduler: prehospital skadestedsledelse, blødninger og brudd, immobilisering og pasientforflytning, fødselsmedisin.

I utviklingen av læreplanen ble det tatt hensyn til lokale innspill. Undervisningen foregikk via franske og gassiske tolker, og det ble kun brukt vanlig tilgjengelige hjelpemidler og utstyr disponibelt for deltakerne i deres ordinære arbeidssituasjon.

Både instruktørene og kursdeltakerne syntes kurset var vellykket, men en formell evaluering gjenstår. Det planlegges å legge kursingen til mer fjernliggende områder og å bruke lokale instruktører.

1

Mock C. Strengthening prehospital trauma care in the absence of formal emergency medical services. World J Surg 2009; 33: 2510 – 11.

2

Tiska MA, Adu-Ampofo M, Boayke G et al. A model of prehospital trauma training for lay persons devised in Africa. Emerg Med J 2004; 21: 237 – 9.

3

Husum H, Gilbert M, Wisborg T. Training pre-hospital trauma care in low-income countries: the «Village University» experience. Med Teach 2003; 25: 142 – 8.

4

Geduld H, Wallis L. Taxi driver training in Madagascar: the first step in developing a functioning prehospital emergency care system. Emerg Med J 2010; e-publisert 2.9. doi: 10.1136/emj.2010.101683 (20.9.2010).

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler