Doktoravhandlinger

Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130: 1888

I Tidsskriftet nr. 18/2010 side 1888 er det oppgitt feil tittel på Mona Løvliens doktoravhandling. Her er den riktige.

Mona Løvlien, ph.d. When every minute counts – from symptoms to admission for acute myocardial infarction with special emphasis on gender differences. Utgår fra Institutt for samfunnsmedisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Disputas 19.8. 2010.

Bedømmelseskomité: Anna Strömberg, Linköpings Universitet, Sverige, Sigrun Halvorsen, Oslo universitetssykehus, Ullevå, og Jostein Holmen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Veileder: Berit Schei.

Anbefalte artikler