Marius Trøseid, Asgeir Johannessen Om forfatterne
Artikkel

Bevilgningene til Det globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria økte nylig med 20 %, men det trengs trolig en dobling av hivfinansieringen for å kunne tilby behandling til alle som trenger det.

I Tidsskriftet nr. 16/2010 uttrykte vi vår bekymring over at store givere, med USA og EU i spissen, har annonsert kutt i finansieringen til hiv-behandling (1). Dette er svært dramatisk for de ti millioner menneskene som har et akutt behov for behandling, og det er oppsiktsvekkende at dette skjer samme år som tusenårsmål nummer seks, om hiv-behandling til alle innen 2010, ikke blir oppfylt.

Målet med vårt innlegg var å overbevise norske myndigheter om å øke sine bidrag til Det globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria, i forbindelse med giverlandskonferansen som ble avholdt i New York 4. – 5. oktober. Gledelig nok valgte Norge, i likhet med blant annet Frankrike, å annonsere en økning til fondet i forkant av giverlandskonferansen, og ble fulgt av en rekke land under selve konferansen. Sluttresultatet var en bevilgning på totalt 11,7 milliarder dollar for de neste tre årene, en økning på rundt 20 %, sammenliknet med perioden 2008 – 10 (2).

Dette er et skritt i riktig retning, men vi har fortsatt en lang vei å gå. UNAIDS har beregnet at det trengs en dobling av hiv-finansieringen for å kunne tilby behandling til alle som trenger det (3). Kampen mot hiv kan vinnes, men bare gjennom langvarig og helhjertet forpliktelse fra alle aktører.

Anbefalte artikler