Les mer om ...

Artikkel

Lite nytte av farmakogenetisk testing

Farmakogenetisk testing, blant annet for mutasjoner i CYP2D6-genet, skal kunne avdekke genetiske årsaker til at legemidler ikke har forventet effekt. I praksis har CYP2D6-gentesting begrenset nytteverdi. Dette viser en gjennomgang av alle prøver innsendt til Haukeland universitetssykehus for slik testing i perioden 1998 – 2009. Forklaringen er antakelig manglende eller svak indikasjon for testing og at andre faktorer enn CYP2D6-genotype ligger bak individuelle medikamentresponser.

Er farmakogenetisk CYP2D6-testing nyttig?

Ultralyd ved inflammatorisk tarm

Transabdomindal ultrasonografi kan være nyttig ved utredning og oppfølging av pasienter med inflammatorisk tarmsykdom. Ved Crohns sykdom ses ofte strukturendringer og fortykkelse av tarmveggen. Ved ulcerøs kolitt er strukturen ofte bevart, sykdommen begrenset til tykktarm og veggen lett eller moderat fortykket. Norske klinikere bør ta i bruk metoden i større grad enn i dag.

Transabdominal ultrasonografi ved inflammatorisk tarmsykdom

Kliniske retningslinjer uten pasientmedvirkning

De som utarbeider kliniske retningslinjer i Norge, tar stort sett ikke med pasienter i arbeidet og inkluderer ikke pasienters synspunkter ved litteratursøk eller annen systematisk innhenting av informasjon. Dette viser en analyse av 127 retningslinjer utarbeidet i perioden 2000 – 09.

Deltar pasientene i utviklingen av kliniske retningslinjer i Norge?

Smerter i rygg og nakke

Bildediagnostikk spiller en underordnet rolle i utredningen av smerter i nakke og rygg. MR anbefales ved smerter og nerverotsaffeksjon i mer enn 4 – 6 uker og ved mistanke om alvorlig sykdom. Fysisk aktivitet og god kommunikasjon mellom lege og pasient er nøkkelfaktorer for vellykket behandling av smerter i ryggen. Ved nerverotssmerter av prolaps gir operasjon raskere effekt, men langtidsprognosen er like god uten operasjon.

Når anbefalinger ikke samstemmer

Legemiddelbehandling av akutte korsryggssmerter

Vond rygg – fortsatt en klinisk utfordring

Nakkesmerter med og uten nerverotsaffeksjon

Bildediagnostikk ved nakke- og ryggsmerter

Langvarige korsryggssmerter og MR-forandringer i ryggvirvlene

Prioritering er vanskelig

Gapet mellom behov og tilgjengelige ressurser i helsevesenet gjør det nødvendig å prioritere. Måten prioriteringer gjøres på, er avgjørende for at helsepolitiske og kliniske beslutninger blir aksepert og oppfattet som legitime. Hvilke prosedyrer for prioritering anvender Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten?

Åpne prosesser for prioritering

Anbefalte artikler