Nyttig og kortfattet om akutt kirurgi

Kenneth Thorsen Om forfatteren
Artikkel

Brooks, Adam

Cotton, Bryan A.

Tai, Nigel

Emergency surgery

228 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2010. Pris GBP 45

ISBN 978-1-4051-7025-3

Målgruppen er først og fremst leger i spesialisering innen generell kirurgi. Forfatternes intensjon er å gi en kortfattet omhandling av akutte kirurgiske sykdommer som ofte krever operasjon. Således fungerer den som en slags «utvidet vakthåndbok». Den dekker det meste som man blir møtt med på vakt, minus en og annen raritet.

Boken er delt inn i sju deler: preoperative forhold, inkludert preoperativ anestesi og analgesi, akutt abdomen, akutte vaskulære kirurgiske tilstander, kirurgiske bløtvevsinfeksjoner, akutturologi, traumer og postoperative tilstander. Undertegnede synes det er en styrke at den har med de anestesiologiske vurderingene omkring den kirurgiske pasienten – kunnskap som også kirurgen bør ha, men ikke nødvendigvis alltid har så mye av. Til sammen er det 30 kapitler, og hovedfokus er på akutt abdomen og traumer.

Kapitlene starter med en introduksjon om det aktuelle emnet, fortsetter med klinisk presentasjon og til slutt diagnostikk og behandling. I tillegg suppleres det med tabeller og bilder. Disse er dog i svart-hvitt, noe som gjør den litt kjedelig. Kapitlene er kortfattede og dekker de sentrale temaene i de aktuelle problemstillingene. På slutten av nesten alle kapitler er det lagt inn referanser til fordypning om emnet. Både stoffet og språket er lett tilgjengelig, noe som gjør den attraktiv å lese fra til a til å. For dem som ikke har for mye lesetid, er denne således et godt hjelpemiddel for læring og tilnærming til ny kunnskap. At den er innbundet i papp, gjør ingenting, gitt den beskjedne størrelsen. Forfatterne er med ett unntak (Texas) fra Storbritannia, men innholdet er lett oversettelig til skandinaviske forhold.

Undertegnede likte boken og vil anbefale den til målgruppen. Den vil være et nyttig hjelpemiddel i utdanningen i generell kirurgi. Prisen er også overkommelig. For de som vil fordype seg litt mer, kan Current surgical therapy (1) anbefales.

Anbefalte artikler