Tilbake til det virkelige doktorlivet

Lisbet T. Kongsvik Om forfatteren
Artikkel

Etter halvannet år som statssekretær gikk Ellen Birgitte Pedersen tilbake til jobben som fastlege på Øknes i Vesterålen.

Ellen Birgitte Pedersen trives med å være tilbake i det virkelige doktorlivet. Foto Lisbet T. Kongsvik

Pedersen var statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet under statsråd Bjarne Håkon Hanssen.

– Tiden som statssekretær var spennende og noe helt nytt for meg. Det tok litt tid å sette seg inn etatssystemet og ikke minst lovverket, og jeg følte nok til tider at departementet var litt fjernt fra den virkelige verden. Det å komme inn med et rop fra den virkelige verden var viktig for meg. Jeg håper derfor at jeg i tiden som statssekretær klarte å kaste inn en del virkelighetsbilder fra helsevesenets hverdag, sier hun.

– Jeg fikk god kontakt med saksbehandlerne i departementet. De var lydhøre og vi hadde mange verdifulle og nyttige samtaler. Jeg var også så heldig at jeg fikk reist mye rundt om i landet og fikk truffet og snakket med mange forskjellige mennesker. Akkurat det føler jeg har vært veldig nyttig i mitt videre virke som fastlege, legger hun til.

Støttelege og foreleser

I tillegg til fastlegepraksisen underviser Pedersen medisinstudenter ved Universitetet i Tromsø. Hun er også engasjert i støttelegearbeidet i Nordland og håper hun i den forbindelse kan bistå og være til hjelp for kolleger som trenger det.

– Det er mange medisinstudenter som strever med de mange ufordringene de står overfor i løpet av et krevende studium. Jeg spør meg om hvordan de skal klare seg videre med kravene de vil møte som ferdig lege når de sliter allerede under studietiden. Spesielt jentene stiller enormt høye krav til seg selv, og vi ser dessverre at bl.a. spiseforstyrrelser øker blant studentene. For å klare å jobbe på en god måte med mennesker som har det vanskelig, er man helt avhengig av å ivareta seg selv tilstrekkelig, sier hun.

Anbefalte artikler