Positiv til samkommunemodell

Knut E. Braaten Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen er positiv til myndighetenes forslag om mulig ny modell for interkommunalt samarbeid – samkommunemodellen.

Legeforeningen har i flere år påpekt betydningen av at helsetjenesten i kommunene må styrkes gjennom etablering av «helsekommuner» med robuste fagmiljøer. Samkommunemodellen kan derfor være en formålstjenlig løsning og medvirke til en kommunestruktur med færre og større kommuner. Det går frem av Legeforeningens høringsuttalelse om forslag til lovfesting av modellen. Dette er også i tråd med foreningens standpunkt om samhandlingsreformen.

I dag er det store variasjoner mellom kommunene når det gjelder tilbudet av helsetjenester, med unntak av fastlegeordningen som er nasjonalt styrt. De fleste kommuner er for små til å gi et kvalitetsmessig tilfredsstillende tilbud til sin befolkning, eksempelvis med hensyn til legevakt og utvikling av gode fagmiljøer i sykehjem. Kompetanseheving og rekruttering skjer gjennom oppbygging av fagmiljøer, gjerne interkommunalt. Dette er enda viktigere dersom kommunene skal påta seg nye og større oppgaver i tiden fremover.

Legeforeningen stiller likevel spørsmålet om ikke samkommuner er et utrykk for at det ikke er politisk vilje til å gjøre noe med grunnproblemet: Misforholdet mellom kommunestørrelse og de oppgavene kommunene har ansvaret for.

Les høringsuttalelsen her: www.legeforeningen.no/id/165431.0

Anbefalte artikler