Positiv til nasjonale funksjons- og kvalitetskrav

Knut E. Braaten Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen ønsker etablering av nasjonale funksjons- og kvalitetskrav for fastlegene velkommen, men advarer mot mer direkte kommunal styring.

Mandag 18. oktober presenterte regjeringen sitt forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov hvor det blant annet foreslås å etablere nasjonale kvalitets- og funksjonskrav for fastlegene.

– Vi vet at befolkningen er godt fornøyd med fastlegeordningen, men vi vil gjerne måles på nasjonale krav til kvalitet og oppgaveløsing, sier president Torunn Janbu. – Dette er en utvikling fastlegene har etterlyst over lengre tid. Vi trenger verktøy for å måle og synliggjøre kvaliteten på de ytelser vi leverer til samfunnet. Vi ønsker å bidra i et samarbeid med myndighetene for at dette skal bli et treffsikkert redskap, sier hun.

Janbu advarer imidlertid mot signaler om å innføre mer direkte kommunalt finansieringsansvar. – I Norge har vi i dag én fastlegeordning, og ikke 430. At ordningen er robust mot kommunale variasjoner er blant fastlegeordningens suksesskriterier, påpeker hun.

Regjeringen fremmet samme dag også forslag til ny folkehelselov og ny nasjonal helse- og omsorgsplan. Forslagene vil bli gjenstand for en grundig høring i Legeforeningens organisasjonsledd.

Anbefalte artikler