Kvinners tobakksforbruk i lav- og mellominntektsland

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I lav- og mellominntektsland er det få kvinner som røyker, men det vil trolig endre seg i årene som kommer.

  Nylig publiserte resultater fra en prospektiv studie av gravide i Zambia og Den demokratiske republikken Kongo i 2004 – 05 viser at kun ca. 10 % av kvinnene noen gang hadde prøvd sigaretter, mens mindre enn 1 % hadde røykt fast (1). Dette stemmer godt med tidligere estimater, som tilsier at langt færre kvinner enn menn røyker i lav- og mellominntektsland. Kjønnsforskjellene er imidlertid ikke til stede blant ungdommer, slik at bildet kan være et annet om én generasjon.

  Tobakksindustrien retter trolig mye av sin markedsføring nettopp mot unge kvinner i lav- og mellominntektsland, i takt med fallende omsetning i rikere land (2). Sosial stigmatisering har ført til at røyking har vært ansett som uakseptabelt for kvinner i mange land. Globalisering og modernisering kan imidlertid føre til at denne begrensende faktoren forsvinner, og man antar derfor at andelen kvinner som røyker i lav- og mellominntektsland vil stige (2).

  Tall fra høyinntektsland viser at mange kvinner slutter å røyke når de blir gravide, delvis fordi intervensjonsprogrammer ofte er effektive, men tilbakefallsfrekvensen er så høy som 70 – 80 % innen 12 måneder etter fødselen (1). Kulturelle forkjeller gjør imidlertid at slike erfaringer neppe er direkte overførbare til lav- og mellominntektsland.

  Røyking hos mor er den viktigste forebyggbare årsaken til lav fødselsvekt, prematur fødsel, placentaløsning og krybbedød (2). Derfor kan en slik demografisk endring også få konsekvenser for helsen til spedbarn.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media