Notiser

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Risikofaktorer for erektil dysfunksjon

  Risikofaktorer for erektil dysfunksjon

  Erektil dysfunksjon har en kompleks etiologi. Japanske forskere har nå undersøkt risikofaktorer for erektil dysfunksjon hos friske menn (Int J Androl 2010; 33: 569 – 73).

  280 japanske menn mellom 20 og 83 år (gjennomsnitt 56 år) deltok i studien. De med alvorlig til moderat dysfunksjon hadde høyere IPSS-skåre (International Prostate Symptom Score), arm-ankel-pulsbølgehastighet og systolisk blodtrykk enn de med lett til ingen dysfunksjon og lavere nivåer av fritt testosteron og dehydroepiandrosteronsulfat (DHEAS). Logistisk regresjonsanalyse viste at symptomer i nedre urinveier, arm-ankel-pulsbølgehastighet og fritt testosteron var uavhengige risikofaktorer for erektil dysfunksjon når alder var ekskludert.

  Tenker to hoder bedre enn ett?

  Tenker to hoder bedre enn ett?

  Evnen til å løse problemer sammen synes å være fundamental for den menneskelige dominans og overlevelse. Engelske og danske forskere har nå undersøkt om to personer tar bedre avgjørelser i fellesskap enn hver for seg (Science 2010; 329: 1081 – 5).

  Oppgavene besto i enkle, visuelle tester. I de tilfellene hvor observatørene hadde omtrent lik visuell sensitivitet, var to hoder definitivt bedre enn ett, forutsatt at de kunne kommunisere fritt. Men hvis den visuelle sensitiviteten for de to observatørene var veldig forskjellig, var den kollektive avgjørelsen dårligere enn den til personen med størst visuell sensitivitet.

  Koffein ved claudicatio intermittens?

  Koffein ved claudicatio intermittens?

  Det er få muligheter for medisinsk behandling av claudicatio intermittens. Nå har danske forskere vist at koffein kan være gunstig (Br J Surg 2010; 97: 1503 – 10).

  Den randomiserte studien omfattet 88 ambulante pasienter med claudicatio intermittens. De skulle være koffeinabstinente 48 timer før undersøkelsen og fikk deretter koffein oralt (6 mg/kg) eller placebo. Undersøkelsen foregikk 75 minutter etter.

  Koffein økte den smertefrie gangdistansen fra 80 meter til 90 meter, og den maksimale gangdistanse ble økt fra 220 meter i placebogruppen til 320 meter i koffeingruppen. Også muskelstyrken og utholdenheten økte signifikant.

  At ca. fem kopper kaffe eller ti kopper te kan forbedre gangdistansen er et originalt funn, men må etterprøves i flere studier, sier professor Torben V. Schroeder, Karkirurgisk Klinik, Rigshospitalet til Ugeskrift for Læger.

  Tai chi lindrer ved fibromyalgi

  Tai chi lindrer ved fibromyalgi

  Tai chi kan være en anvendelig behandling til pasienter med fibromyalgi. Dette viser en enkeltblindet, randomisert studie. Forskerne sammenliknet klassisk Yang-tai chi med en kontrollintervensjon bestående av velværeundervisning og strekkøvelser. Øvelsene foregikk to ganger en time om uken i 12 uker for 66 deltakere (N Engl J Med 2010; 363: 743 – 54).

  I tai chi-gruppen var det klinisk betydningsfulle forbedringer vurdert ved Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQ) og ved vurdering av livskvalitet. Det var også en gunstig virkning ved flere andre subjektive og objektive tester. Forbedringer ble bibeholdt etter 24 uker, og det var ingen bivirkninger.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media