Les mer om ...

Artikkel

Overaktiv bekkenbunn

Bekkenbunnssmerter og tømmingsvansker er hovedsymptomer ved overaktiv bekkenbunn-syndrom. Plagene, som skyldes kontraksjoner i bekkenbunnsmuskulaturen på tross av normal innervasjon, forverres av vannlating, samleie, orgasme, defekasjon og/eller sitting på hardt underlag. Etiologien er uklar, og entydige diagnostiske kriterier mangler. Fysioterapi og smerteskole er aktuelle tilnærminger ved behandling. Injeksjon med boulinumtoksin ser ut til å hjelpe noen.

Overaktiv bekkenbunn-syndrom

Overforbruk av antibiotikum i sykehjem

Ciprofloksacin, et fluorokinolol, er et bredspektret antibiotikum med god effekt mot gramnegative bakterier. Det kan gis både peroralt og intravenøst. Fluorokinololresistens hos Escherichia coli er økende.

Mange sykehjemspasienter får forskrevet ciprofloksacin mot tilstander der andre antibiotika burde vært førstevalget og uten at mikrobiologisk diagnostikk er foretatt på forhånd. Dette viser en gjennomgang av fluorokinololbruken ved ti sykehjem i Arendal.

Antibiotikabruk til bekymring

Fluorokinolonbruk i sykehjem

Gammel sykdom kommer tilbake

Tuberkulose er en sjelden sykdom i Norge, men fra midten av 1980-årene har insidensen vært økende. Dette skyldes blant annet økt innvandring fra land der sykdommen er vanlig. Tuberkulose rammer ikke bare lungene, og disseminert tuberkulose ses ikke utelukkende hos immunsvekkede personer.

En mann i 40-årene med vekttap og hevelse i scrotum

Noen sykdommer kommer tilbake

Genprosjektet deCODE

Vi leger må utvikle vårt moralske gangsyn. Medisinsk etikk er mer enn enkeltsaker som abort og informert samtykke. Dette sier Stefán Hjörleifsson, islandsk lege og filosof med doktorgrad om begrepsdanning og retorikk i omtalen av det gigantiske forskningsprosjektet deCODE. Formålet med dette prosjektet, som er basert på genanalyser av Islands befolkning, er å kartlegge genomets betydning for ulike sykdommer.

En dannet mann

Mødrehelse og bistand

Svangerskap og fødsel er kritiske perioder for kvinners helse, særlig i fattige land. En markert nedgang i mødredødeligheten innen 2015 er et av tusenårsmålene satt opp av Verdens helseorganisasjon. Arbeidet med å fremme kvinners helse etter fødsel viser fremgang, men hemmes av delvis konkurrende utvklingsprogrammer der det legges større vekt på kostnadseffektive intervensjoner og raske resultater.

Mødrehelse og helsebistand

Anbefalte artikler