Oversiktlig om andrologi

Johan Svartberg Om forfatteren
Artikkel

Björndahl, Lars

Giwercman, Aleksander

Tournaye, Herman

Clinical andrology

EAU/ESAU course guidelines. 429 s, tab, ill. London: Informa Healthcare, 2010. Pris EUR 162

ISBN 978-1-8418-4680-4

Dette er den første utgaven av Clinical Andrology. Bakgrunnen for utgivelsen beskriver redaktørene godt selv: «Gjennom de siste årene er det blitt mer tydelig at sykdommer i det mannlige reproduksjonssystemet representerer et økende helseproblem i vårt samfunn, så som seksuelle problemer og infertilitet. Samtidig er det en stor mangel på kliniske androloger. (I Norge har for eksempel ingen av våre universitetssykehus en andrologisk seksjon.) European Academy of Andrology og European Association of Urology har derfor etablert et utdanningsprogram med fire fokusområder: infertilitet, hypogonadisme, seksuell dysfunksjon og infeksjoner i de mannlige kjønnskjertlene. Målsettingen er å dekke disse fire områdene og gi et omfattende kunnskapsbasert og klinisk orientert verktøy for utdanningen av kliniske androloger. Øvrige målgrupper er urologer og spesielt interesserte leger.»

I de 47 kapitlene, inndelt i de fire nevnte fokusområdene, tar forfatterne for seg dette vanskelige og multidisiplinære faget. De enkelte kapitlene er skrevet av velrenommerte spesialister fra ulike fagspesialiteter, og boken har et høyt vitenskapelig nivå. Den er i tillegg oversiktlig og aktuell (referanser til og med 2009). Det er noe overlapping i innhold mellom kapitlene, noe som er vanlig når det er mange ulike forfattere. Illustrasjonene er stort sett gode, med unntak av pasientillustrasjonene, som til dels er av dårlig kvalitet. Dette trekker helhetsinntrykket litt ned, men redaktørene lykkes svært godt med sin hensikt. Jeg anbefaler boken til alle som ønsker å fordype seg i andrologifaget.

Anbefalte artikler