Lykke kan læres

Synnøve Bratlie Om forfatteren
Artikkel

Kølpin, Sarah Zobel

Lev deg lykkelig – med positiv psykologi

180 s, ill. Oslo: Engelstad Forlag, 2010. Pris NOK 249

ISBN 978-82-92533-21-5

Forfatteren er en dansk psykolog som skriver at lykke kan læres. Med lykke mener hun en vedvarende følelse av tilfredshet og livsglede. En slik tilstand kan oppnås, til tross for livets opp- og nedturer og normale humørsvingninger. Kølpin tar for seg positiv psykologi, som er noe annet enn positiv tenkning. Teorien/metoden bygger på fire søyler: positive følelser, engasjement, mening og positive relasjoner. Det kreves et aktivt arbeid for å bli mer tilfreds, mer takknemlig og mer lykkelig. Hun beskriver at viljen er en viktig faktor for å oppnå lykke, og at det faktisk kommer mer an på hvordan vi tar det, enn hvordan vi har det. Å være lykkelig beskrives som en tilstand, noe varig, ikke bare fravær av ulykke eller et kort blaff av lykke.

Boken, med sitt perspektiv på salutogenese, inneholder et viktig bidrag til den tradisjonelle, problemfokuserte psykiatrien. Søkelyset er altså rettet mot hva som bringer helse, i motsetning til årsakene til sykdom.

Den er lagt opp som en selvhjelpsbok, men er på en ærlig måte preget av at det kreves en betydelig egeninnsats, både på handlingsplanet og mentalt, for å bryte med negative tankemønstre og bygge positive følelser. Evnen til å tilgi, seg selv og andre, og evnen til å føle takknemlighet er to grunnleggende egenskaper som man kan lære.

Forfatterens intensjoner er å spre kunnskap om positiv psykologi, og det gjør hun på en utmerket måte. Boken er lettlest, inneholder interessante fakta og tankeperspektiver, samtidig som den er ganske god rent pedagogisk, og derfor fungerer som selvhjelpsbok. Jeg vil gjerne gjengi et sitat om mening: «Tre arbeidere er i ferd med å knuse store steiner. Den første sier han er i gang med å forvandle store steiner til små. Nummer to sier han tjener til livets opphold. Men den tredje sier at han er i ferd med å bygge en katedral.»

Jeg fant boken interessant, engasjerende, til ettertanke og til å bli klokere av. Derfor anbefaler jeg den til alle som er interessert i egen og andres veier til et rikere liv, tilfredshet og lykke.

Anbefalte artikler