Kompendium i pediatrisk intensivmedisin

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Barry, Peter

  Morris, Kevin

  Ali, Tariq

  Paediatric intensive care

  944 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2010. Pris GBP 45

  ISBN 978-0-19-923327-4

  Dette er et detaljert, velskrevet klinisk kompendium i moderne pediatrisk intensivmedisin. Det er praktisk innrettet og passer i frakkelommen. Målgruppen er primært klinikere som daglig jobber med kritisk syke barn (barneleger, anestesileger), men også klinikere som jobber i en barneavdeling hvor barn raskt kan trenge intensiv behandling (barneleger og turnusleger).

  Kapitlene har en relativt kort introduksjon med detaljert bakgrunnsinformasjon og videre kliniske funn. Terapi og differensialdiagnoser finner man ofte i listeformat.

  Forfatterne begynner med flere grunnleggende kapitler som dekker basiskonsepter innen pediatrisk intensivmedisin, som resuscitering, kliniske undersøkelser og vurderinger, monitorering og vaskulær tilgang. De forklarer viktige fysiologiske konsepter.

  Videre er det gode kapitler om luftveier og respiratorbehandling, bruk av vasoaktive medikamenter og deres funksjon, væskebehandling og ernæring. Mesteparten av boken har forfatterne delt opp i organspesifikke kapitler hvor alle er oppdaterte og detaljerte. Alle kapitlene inneholder beskrivelse av patologi og patofysiologi av den kliniske presentasjonen, i tillegg til behandlingsmål og komplikasjoner. Nyere kvalitetsbedringstiltak, for å redusere komplikasjoner knyttet til intensivbehandling, dekkes. Det gjør også familiefokusert behandling, etikk innen pediatrisk intensivmedisin og behandling ved livets slutt. Illustrasjonene er få, men gode, og de klargjør ofte patofysiologi eller viktige anatomiske forhold.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media