Hendig om hudsykdom hos barn

Jon Anders Halvorsen Om forfatteren
Artikkel

Lewis-Jones, Sue

Paediatric dermatology

616 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2010. Pris GBP 45

ISBN 978-0-19-920838-8

Pediatric Dermatology inngår i en serie med medisinske håndbøker, Oxford Specialist Handbooks. I denne serien foreligger nå en ny bok, denne gangen om hudsykdommer hos barn og ungdom.

 Boken er disponert etter presentasjoner av hudforandringene, og ikke i sykdomsgrupper. Fire av hovedseksjonene omhandler distribusjon av hudforandringene, type utslett (papulære, pustuløse, urtikarielle etc.), overflateforandringer (blemmer, tumorer, ulcerasjoner etc.) og fargeendringer. I tillegg er det en innledende seksjon om generelle dermatologiske prinsipper og en seksjon om hudforandringer hos nyfødte.

Denne litt originale oppdelingen er bokens styrke. Hver enkelt tilstand blir omtalt i forskjellige kapitler, men indeksen og kryssreferansene fortløpende i teksten gjør at det er forholdsvis lett å finne frem til stedet hvor den enkelte sykdommen er grundigst omtalt. Man skiller mellom vanlige og sjeldne tilstander, og det er oversiktlige algoritmer og lister med differensialdiagnoser. Formgivningen er tiltalende med fin veksling mellom fotografier, tabeller, tekst og faktabokser. Ved noen sykdommer gjør forfatterne dypdykk i genetiske eller molekylærbiologiske mekanismer, men den praktiske, kliniske tilnærmingen dominerer.

Sjeldne tilstander er kortfattet omtalt. Man bør konsultere andre kilder dersom det er behov for mer kunnskap, f.eks. tobindsverket av Bolognia og medarbeidere, som mange mener er dagens standardverk innen dermatologi (1). En alternativ håndbok er Color Atlas & Synopsis of Pediatric Dermatology, som gjennomgående har høyere kvalitet på kliniske fotografier, et litt større format og med en mer tradisjonell disposisjon (2).

Boken har et hendig lommeformat og er trykket på tynt, matt papir med god kvalitet på bildene. Den har få mangler, og jeg kan anbefale den til leger som ønsker en håndbok om hudsykdommer hos barn og ungdom. Leseren bør ha noe forhåndskunnskap i dermatologi for lett å kunne anvende den. De mange tabellene og sjeldne diagnosene kan kanskje virke overveldende på en novise. Erfarne leger vil kunne ha god nytte av den, også som en rask oppfriskning.

Anbefalte artikler