Grundig om dødfødsler

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Facchinetti, Fabio

  Dekker, Gustaaf A.

  Baronciani, Dante

  Stillbirth

  Understanding and management. 136 s, tab, ill. London: Informa Healthcare, 2010. Pris GBP 125

  ISBN 978-0-4154-7390-3

  Denne boken inngår i en etablert serie innen maternell og føtal medisin som utgis i samarbeid med tidsskriftet Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine.

   Dette er en omfattende gjennomgang av emnet dødfødsler, både når det gjelder dokumentert kunnskap og klinisk håndtering. Den vil være svært nyttig for klinikere og forskere innen obstetrikk, neonatologi og patologi. Det mest besnærende er den parallelle presentasjonen av emnene slik de kan oppleves i så vel industraliserte land som i utviklingsland. Det gjør den ekstra verdifull for alle som jobber med internasjonal helse.

  Det er i alt 24 bidragsytere og fire redaktører. De 13 kapitlene er gruppert i fire seksjoner: Bakgrunn, Klinikk, Årsaksforståelse og Håndtering. Det første kapitlet, Definition and epidemiology of stillbirth, er spesielt grundig og detaljert, men krever at leseren er konsentrert. Det er helt avgjørende siden hensikten er å introdusere sentrale begreper rundt dødfødslenes epidemiologi. Tallmaterialet gir en god forståelse av hvordan definisjoner, datainnsamling og statistikk påvirker kunnskap og styrer forebyggende tiltak.

  I de følgende kapitlene belyser forfatterne dødfødsel i forhold til livsstilsrelaterte risikofaktorer, maternelle sykdommer, obstetriske forhold, prediksjon og forebygging. Det blir gjort rede for problemet med utgangspunkt i klinisk diagnostikk og undersøkelse, supplert med patologiske undersøkelser. Bokens betydning ser man også ved de grundige og gode kapitlene om sykehusets håndtering, rådgivning og oppfølging av par som opplever dødfødsel. Deretter følger kapittel om perinatal klinisk «audit» og klassifisering av dødfødte. På slutten er det en praktisk veiledning i håndtering av dødfødsel.

  Den doble vinklingen mot i- og u-land som går som en rød tråd gjennom hele boken, gjør den fascinerende og tiltalende. Kapitlene kan leses separat, og det er i liten grad overlapp mellom dem. I den grad det forekommer, belyser man problemstillingen med stadig ny informasjon. Det er mye faktaopplysninger til å være rundt 130 sider. Samtidig trekker forfatterne klare konklusjoner som fester seg som ny kunnskap. Det gjelder f.eks. at i utviklingsland vil man ikke kunne forvente at en generell forbedring i helse og omsorg vil påvirke forekomsten av dødfødsler. Derimot vil spesifikke tiltak som forebygging av infeksjoner, identifisering av preeklampsi og bedre fødsels- og barselfasiliteter gi gevinst. Viten om at 30 – 50 % av fosterdød i utviklingsland skjer under fødselen gjør et sterkt inntrykk på en norsk obstetriker.

  En rekke tilstander behandler man grundig og detaljert, og samtidig får leseren tydelig tak i den underliggende erkjennelsen av at intrauterin veksthemning er den største enkeltfaktoren som er forbundet med fosterdød (43 %). Man understreker betydningen og nødvendigheten av grundige patologiske undersøkelser, og at dette inkluderer placenta, fosterhinnene og navlesnoren. Andre gode momenter er når man påpeker forskjellen mellom risikofaktorer og kausale årsaker. Dette utdyper forfatterne spesielt godt i forhold til håndteringen av paret som har mistet sitt kommende barn.

  Det er rikelig med figurer som, tross noen skjønnhetsfeil, supplerer og utfyller teksten. Hvert kapittel har en rekke referanser som letter lesningen. Det er inspirerende å få tilført denne omfattende faktakunnskapen. Uansett hvor viktig temaet er, har det lett for å bli underkjent. Spennet i emnene og presentasjonen gjør boken til en tankevekker.

  Jeg synes at det følgende sitatet egner seg som avslutning: «The ultimate goal in studying stillbirth epidemiology is prevention. The vast majority of stillbirths are not only preventable, but simple inexpensive interventions could lead to an increase in births of healthy infants with greater life expectancy.»

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media