God og rik tåresuppe

Melanie Ekholdt Huynh Om forfatteren
Artikkel

Schwiebert, Pat

DeKlyen, Chuck

Bills, Taylor

Tåresuppe

En oppskrift på heling etter tap. 45 s, ill. Oslo: Flux forlag, 2010. Pris NOK 229

ISBN 978-82-92773-33-8

Kunnskap, kanskje glemt kunnskap, om hvor viktig det er å bruke tid og krefter på en sorgprosess, blir formidlet på en utradisjonell måte i denne bildeboken. Målgruppen er ifølge forfatterne både de som opplever sorg, og de rundt, både voksne og barn.

Ved hjelp av en historie om en bestemor som lager en tåresuppe etter å ha opplevd et tap (det er opp til leseren å forestille seg hva slags tap), får man et innblikk i hvordan man kan komme seg gjennom en sorgprosess. Sorg kan sette seg i kroppen. Ord kan dermed være vanskelig å finne for å beskrive alle tanker og følelser som bobler frem når en kjær person dør, man blir rammet av alvorlig sykdom eller mister en jobb eller et kjæledyr.

Denne boken oppleves som unik ved at forfatterne både tar i bruk flotte tegninger og en liten historie for at informasjonen skal bli formidlet på en mer levende måte. Men leseren kan lett gjennomskue det når forfatterne vil formidle rene råd og tips. Jeg tror at historien med fordel kunne vært utdypet litt mer for at leseren lettere kunne blitt brakt inn i fantasiens verden.

Trolig vil boken være mer nyttig for pårørende, eller som hjelpemiddel i en sorggruppe (også sorggrupper for barn), enn for en person som selv nylig har opplevd et tap. Forfatterne evner å belyse hvor viktig det er at personer som opplever sorg, trenger tid og rom for å lage en god og rik tåresuppe. Denne forståelsen kan det også være nyttig at vi leger tar med oss, både for bruk i eget liv og i møtet med små og store pasienter.

Anbefalte artikler