Utfordringer i kø ved Oslo universitetssykehus

Knut E. Braaten Om forfatteren
Artikkel

Blir tilbudet bedre, verre eller status quo ved Oslo universitetssykehus (OUS)? spurte Oslo legeforening på sitt temamøte i slutten av august.

1.1. 2009 ble Rikshospitalet/Radiumshospitalet, Ullevål universitetssykehus og Aker sykehus fusjonert til OUS. Store og høykompetente miljøer med til sammen 20 000 ansatte flyttes nå rundt, splittes og samles. Det krever både nybygg og ombygginger. Ingen vet helt prislappen, men OUS-sjef Siri Hatlen anslår at hun trenger ti milliarder. Hun vet imidlertid ikke med sikkerhet om og når hun får dem. Temperaturen og risikoen ved Norges største sykehus er således høy, noe temamøtet til Oslo legeforening bar preg av.

– OUS gjennomfører en av de største og mest krevende fusjoner som er foretatt i landet, sa tidligere direktør for interne tjenester ved Rikshospitalet/Radiumhospitalet Jomar Kuvås i sitt innlegg. – Det kommer av at det er mange prosesser som skal skje, samtidig som de hver for seg er svært krevende. OUS sier selv i stt styrevedtak at risikoen er meget stor. Det tyder på at prosessen og rammene ikke ble godt nok klarlagt og analysert før selve fusjonen ble igangsatt, fremhevet Kuvås, som har fulgt fusjonen fra sidelinjen og mener OUS er i en vanskelig situasjon hvor risiko avler mer risiko.

Jan Eirik Thoresen og Øystein Dolva, konstituert viseadministrerende direktør og fagdirektør ved OUS, la ikke skjul på at utfordringene står i kø ved gigantsykehuset. – Men det endrer ikke det faktum at fusjonsvedtaket var en viktig og riktig beslutning, sa Thoresen. – Det finnes lyspunkter. Snart får vi blant annet på plass en sårt trengt god IKT-løsning.

Fra salen kom det klar beskjed om mye usikkerhet blant ansatte. – Jeg blir bekymret når man ikke har tenkt å gjøre noe med multitraumefunksjonen før helt til slutt i flytteprosessen, sa Anne Cathrine Braarud ved akuttklinikken. – Som en svensk kollega av meg sier: «Det er første gang jeg har vært med på å flytte alle fagpersoner og pasienter før de har et bygg å flytte inn i.»

Anbefalte artikler