– Et arbeid som gir meg mye

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Det sier psykiater Lasse Djerv om det å være støttelege. Djerv er leder for støttelegene i Nordland.

  Lederne av støttelegeutvalgene i Nordland, Finnmark og Troms Lasse Djerv, Erik Langfeldt og Bernt Stueland på regionalt…
  Lederne av støttelegeutvalgene i Nordland, Finnmark og Troms Lasse Djerv, Erik Langfeldt og Bernt Stueland på regionalt treff i Svolvær. Foto Lisbet T. Kongsvik

  Lasse Djerv har vært støttelege siden 2001 og leder av støttelegegruppen i Nordland fra 2002. – Dette er et givende arbeid. Mange av de legene som tar kontakt med oss har tenkt nøye gjennom sitt problem, det gjør at vi som støtteleger lettere kan forstå og sette oss inn i problemstillingen. De er også svært takknemlige kolleger som i etterkant gir uttrykk for at kontakten har vært til nytte og god hjelp. Jeg kan ikke huske at jeg har fått annet enn positive tilbakemeldinger fra de jeg har bistått, sier Djerv.

  Kommer seg videre

  Kommer seg videre

  Djerv påpeker at Villa Sana er en fin backup å ha som støttelege. Dit kan en ringe og få gode råd. Selv er han privatpraktiserende avtalespesialist og psykoterapiveileder ved Nordlandssykehuset i Bodø. – Jeg tror det kan være en styrke som støttelege å være psykiater, fordi vi arbeider med mellommenneskelige konflikter og lidelse i vårt daglige arbeid, sier han.

  Nordland er det fylket som har flest henvendelser per år. I fjor bistod fylkets sju støtteleger 24 kolleger mens de andre fylkene i landet gjennomsnittlig har seks henvendelser per år.

  – Jeg vet ikke om det er vanskelig å rekruttere nye støtteleger i enkelte fylker, men her i Nordland har vi vært så heldige å ha et stabilt støttelegeapparat med lite utskifting. Henvendelsene fordeler seg stort sett jevnt utover hele året, det er derfor ikke noe problem å få tid til å hjelpe de som tar kontakt. En tid etter den første samtalen har vi kontakt igjen for en oppfølgingssamtale for å se hvordan det går. Mitt inntrykk er at de som tar kontakt med oss kommer seg videre, sier Djerv.

  Viktig å utveksle erfaringer

  Viktig å utveksle erfaringer

  Støttelegene i Nordland, Troms og Finnmark samarbeider og møtes hvert tredje år for å utveksle erfaringer. – Vi er en god støtte for hverandre. Her nord er det små forhold og vi deler ofte felles problemer, sier han.

  – Jeg tror dessverre ikke støttelegeordningen er godt nok kjent. Skal den bli mer kjent så må vi informere om den til de som skal bruke den. Jeg stiller opp på mange kurs som arrangeres i Nordland, bl.a. på Fylkeslegens turnuskurs for å snakke om støttelegeordningen. De beste til å gi reklame for denne fantastiske ordningen er jo de som vet om den og som har brukt den, sier Djerv.

  Han forteller at de en gang i året har et felles møte i gruppen. – Da diskuterer vi og utveksler erfaringer om det vi har vært involvert i – selvfølgelig anonymt. Disse erfaringsutvekslingene lærer vi mye av, og vi får mye kunnskap å ta med oss i det videre arbeidet som støttelege. Vi har også et årlig møte med kurskomiteen og styret i Nordland legeforening, avslutter Lasse Djerv.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media