Hivstatus og gjentatt tuberkulose

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I India som er et endemisk område for tuberkulose, skyldes tilbakevendende tuberkulose reinfeksjon hos de fleste av pasientene med hiv, mens reaktivering av tidligere tuberkulose er årsaken hos de fleste hivnegative pasientene.

  Pasienter både med og uten hivinfeksjon som hadde tuberkulosesykdom verifisert ved dyrking av ekspektorat, ble behandlet med fullgod direkte observert terapi (DOTS, directly observed treatment short course) og deretter fulgt i 36 måneder ved et behandlingssenter i Sør-India (1).

  Gjentatte episoder med ny tuberkulosesykdom forekom oftere hos pasienter med hiv enn hos immunkompetente. Av totalt 387 hivpositive pasienter som fikk tuberkulosebehandling, ble 306 (79 %) erklært kurert. Av disse ble 44 (14 %) på ny syke med tuberkulose i løpet av oppfølgingstiden på 36 måneder. Et stort antall hivnegative pasienter fikk tuberkulosebehandling, 30 av disse ble på ny syke med tuberkulose etter å ha blitt erklært kurert.

  Nye episoder med tuberkulose ble verifisert bakteriologisk og tuberkulosebakteriene DNA-typet hos 25 hivpasienter og 23 hivnegative pasienter. DNA-typing viste at hos 22 av 25 (88 %) av hivpasientene skyldtes den gjentatte episoden med tuberkulosesykdom ny infeksjon med en annen type av bakterien, mens hos 21 av 23 (91 %) i gruppen av hivnegative pasienter skyldtes den nye episoden sykdom med bakterier av samme DNA-type, tolket som reaktivering av tidligere tuberkulosesykdom.

  Forfatterne mener dette bør få betydning for videre behandling og forebygging av tubekulose, med ulike strategier for de to pasientgruppene.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media