Doktoravhandlinger

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Universitetet i Oslo

  Universitetet i Oslo

  www.med.uio.no/disputaser/

  Line Mari Flornes, ph.d. The antigen presenting cell lectin-like receptor gene complex, APLEC, regulates susceptibility to oil induced arthritis. Utgår fra Institutt for medisinske basalfag. Disputas 13.8. 2010.

  Bedømmelseskomité: Rikard Holmdahl, Karolinska Institutet, Stockholm, Shuo-Wang Qiao, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, og Gustav Gaudernack, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Sigbjørn Fossum, Erik Dissen og Michael Daws.

  Harald Lenz, ph.d. Can postoperative analgesia be improved by the choice and timing of analgesics? Utgår fra Institutt for sykehusmedisin, Oslo universitetssykehus, Ullevål. Disputas 19.8. 2010.

  Bedømmelseskomité: Eija Kalso, Pain Clinic, Helsinki University Central Hospital, Finland, Petter C. Borchgrevink, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, og Anne Cathrine Staff, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Johan Ræder og Audun Stubhaug.

  Oskar H. Sommer, ph.d. Agitation in patients with dementia – challenges in diagnosis and treatment. Utgår fra Institutt for klinisk medisin, Oslo universitetssykehus, Ullevål. Disputas 20.8. 2010.

  Bedømmelseskomité: Dag Årsland, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, Elisabet Londos, Neuropsykiatriske kliniken, Skånes universitetssjukhus, Malmö, Sverige, og Leif Gjerstad, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

  Veileder: Knut Enegdal.

  Ingrid Eitzen, ph.d. Knee function and rehabilitation after anterior cruciate ligament injury. Early functional assessments and interventions. Utgår fra Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål. Disputas 25.8. 2010.

  Bedømmelseskomité: G. Kelley Fitzgerald, Translational Research Center, University of Pittsburgh, PA, USA, Suzanne Werner, Stockholm Sports Trauma Research Center, Karolinska Institutet, Stockholm, og Jan Erik Madsen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: May Arna Risberg, Lars Engebretsen og Lynn Snyder-Mackler.

  Johanna Hol, ph.d. Sorting, storage and secretion of neutrophil-recruiting CXC chemokines from endothelial cells. Utgår fra Institutt for patologi. Disputas 27.8. 2010.

  Bedømmelseskomité: Daniel Cutler, Medical Research Council Lab. for Molecular Cell Biology, UCL, London, England, Marit Inngjerdingen, Immunologisk institutt, Oslo universitetssykehus, og Svein Olav Kolset, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Guttorm Haraldsen og Helge Scott.

  Solomon Abebe Yimer, ph.d. Millennium development goal six and the lost indicator for case detection in tuberculosis control: investigating diagnostic delay and the infectious pool in Ethiopia. Utgår fra Institutt for helse og samfunn, Internasjonal helse. Disputas 27.8. 2010.

  Bedømmelseskomité: Anthony David Harries, International Union against Tuberculosis and Lung Disease, Storbritannia, Tehmina Mustafa, Universitetet i Bergen, og Christoph Gradmann, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.

  Veileder: Gunnar Bjune.

  Arne Engebreth Færden, ph.d. Surgical, diagnostic and histopathological refinements in colorectal cancer. Utgår fra Avdeling for gastroenterologisk kirurgi, Kirurgisk divisjon, Institutt for klinisk medisin, Akershus universitetsykehus. Disputas 27.8. 2010.

  Bedømmelseskomité: Lars Påhlman, Akademiska Sjukhuset, Uppsala, Sverige, Arne Wibe, Institutt for Kreftforskning og molekylær medisin, Medisinsk teknisk forskningssenter, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, og G. Cecilie Alfsen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Arne Bakka og Ida Bukholm.

  May-Bente Bengtson, ph.d. Chronic intestinal diseases – IBD and IBS are family affairs. Utgår fra Medisinsk avdeling, Sykehuset i Vestfold, Tønsberg, og Epigen, Akershus universitetssykehus. Disputas 27.8. 2010.

  Bedømmelseskomité: Jonas Halfvarsson, Avdeling for Indremedisin, Universitetssjukhuset Örebro, Sverige, Kirsten Ohm Kyvik, Institutt for regional helsetjenesteforskning, Odense, Danmark, og Tom Øresland, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Morten H. Vatn og Jennifer Harris.

  Erik Sætre, ph.d. Medical treatment of epilepsy in the elderly. Seizure outcome, safety, cardiac aspects, and quality of life. Utgår fra Avdeling for nevrohabilitering, Klinikk for kirurgi og nevrofag, Oslo universitetssykehus, Ullevål. Disputas 28.8. 2010.

  Bedømmelseskomité: Günter Krämer, Swiss Epilepsy Center, Zürich Sveits, Christian Pilebæk Hansen, Epilepsihospitalet Filadelfia, Dianalund, Danmark, og Tone Tønjum, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Leif Gjerstad og Michael Abdelnoor.

  Johanne Egge Rinholm, ph.d. Energy supply and signalling in grey and white matter structures of the brain. Utgår fra Avdeling for anatomi, Institutt for medisinske basalfag. Disputas 31.8. 2010.

  Bedømmelseskomité: Albert Gjedde, Avdeling for nevrovitenskap og farmakologi, Københavns universitet, Ursula Sonnewald, Institutt for nevromedisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, og Reidun Torp, Senter for molekylærbiologi og nevrovitenskap, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Linda H. Bergersen og David Attwe.

  Nina Therese Solberg, ph.d. Aspects of canonical Wnt signaling in the developing mouse forebrain. Utgår fra Avdeling for Mikrobiologi, Forskningsseksjonen. Disputas 1.9. 2010.

  Bedømmelseskomité: Vladimir Korinek, Institute of Molecular Genetics AS CR, Praha, Tsjekkia, Linda Hildegard Bergersen, Senter for molekylærbiologi og nevrovitenskap, Universitetet i Oslo, og Joel Glover, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

  Veileder: Stefan Krauss.

  Universitetet i Bergen

  Universitetet i Bergen

  www.uib.no/info/dr_grad/

  Michael Hultström, ph.d. Angiotensin II in hypertension, renal damage and renal vascular function. Utgår fra Institutt for indremedisin. Disputas 27.8. 2010.

  Laura Minsaas, ph.d. A study of G protein pathways: internalization and degradation. Utgår fra Institutt for biomedisin. Disputas 27.8. 2010.

  Grethe Dagestad, ph.d. Translational regulation in the adult brain: mediated by BDNF-signalling, stress and chronic antidepressant treatment. Utgår fra Institutt for biomedisin. Disputas 1.9. 2010.

  Veileder: Clive Bramham.

  NTNU

  NTNU

  http://nettopp.ntnu.no/?kat=N_DISP

  Bjarne Hansen, ph.d. Enhancing treatment outcome in cognitive behavioral therapy for obsessive compulsive disorder: the importance of cognitive factors. Utgår fra Institutt for nevromedisin. Disputas 18.8. 2010.

  Bedømmelseskomité: Egil W. Martinsen, Klinikk for psykisk helse og avhengighet, Oslo universitetssykehus, Ullevål, Kitty Dahl, Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Oslo, og Hans Nordahl, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

  Veiledere: K. Gunnar Gøtestam og Patrick A. Vogel.

  Mona Løvlien, ph.d. Måling av selvrapporterte forsinkelser og symptomer ved akutt hjerteinfarkt ved hjelp av spørreskjema: psykometriske aspekter med fokus på validitet og kjønn. Utgår fra Institutt for samfunnsmedisin. Disputas 19.8. 2010.

  Bedømmelseskomité: Anna Strömberg, Linköpings Universitet, Sverige, Sigrun Halvorsen, Oslo universitetssykehus, Ullevål, og Jostein Holmen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

  Veileder: Berit Schei.

  Karin Margaretha Gilljam, ph.d. DNA repair protein complexes, functionality and significance for repair efficiency and cell survival. Utgår fra Institutt for kreftforskning og molekylær medisin. Disputas 27.8. 2010.

  Bedømmelseskomité: Lene Juel Rasmussen, Københavns Universitet, Magnar Bjørås, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, og Asbjørn Nilsen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

  Veileder: Marit Otterlei.

  Universitetet i Tromsø

  Universitetet i Tromsø

  www2.uit.no/ikbViewer/page/startsida/forskning/disputaser

  Stian Ludvigsen, ph.d. Neuronal hypoxia tolerance in diving endotherms. Utgår fra Institutt for arktisk marinbiologi. Disputas 20.8. 2010.

  Bedømmelseskomité: Göran E. Nilsson, Institutt for molekylær biovitenskap, Universitetet i Oslo, Lars Walløe, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo, og Ellen Aasum, Institutt for medisinsk biologi, Universitetet i Tromsø.

  Andrea Becker-Merok, ph.d. Organ damage in systemic lupus erythematosus: prevalence, risk factors and bioimmunological markers. Utgår fra Det helsevitenskapelige fakultet. Disputas 23.8. 2010.

  Bedømmelseskomité: Roald Omdal, Seksjon for Klinisk Immunologi, Stavanger universitetssjukehus, Søren Jacobsen, Clinical Director, Department of Rheumatology, Rigshospitalet, Copenhagen University Hospital, København, og Elin Mortensen, Institutt for medisinsk biologi, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø.

  Marit Waaseth, ph.d. Hormone therapy use, sex hormone concentrations and gene expression – the Norwegian Women Cancer study (NOWAC). Utgår fra Det helsevitenskapelige fakultet. Disputas 27.8. 2010.

  Bedømmelseskomité: Svetlana Skurtveit, Avdeling for legemiddelepidemiologi, Folkehelseinstituttet, Frank Skorpen, Institutt for laboratoriemedisin, Barne- og kvinnesykdommer, St. Olavs hospital, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, og Jon Øyvind Odland, Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media