Les mer om ...

Artikkel

Legers lønn, aktivitet og arbeidstid

Sykehuslegers «produktivitet» har økt etter 2001 og økt mer enn deres lønn. Kvinnelige leger tjener mindre enn menn pga. kortere arbeidstid og færre overlegestillinger. Dette viser en analyse av data om legeårsverk, legelønn og behandlingsaktivitet i den somatiske delen av spesialisthelsetjenesten. Økt andel kvinner i legeyrket vil påvirke utviklingen av legearbeidskraft fremover.

Lønn og produktivitet blant leger i norske helseforetak 2001 – 08

Bruk av solarier bør begrenses

Solarier er klassifisert som et karsinogen og øker risikoen for hudkreft. Vitamin D er viktig for mange biologiske prosesser og kan hindre sykdom. Moderat soleksponering gir vanligvis nok vitamin D-produksjon om sommeren. Om vinteren er inntak gjennom kosten avgjørende. Det foreligger ikke tilstrekkelig dokumentasjon for generelt å anbefale bruk av solarier for forebygging av sykdom.

Solarier, vitamin D og hudkreft

Betablokker mot infantilt hemangiom

Et infantilt hemangiom er en godartet svulst som vanligvis bør observeres uten behandling, ettersom den i nesten alle tilfeller går tilbake spontant innen skolestart. Avhengig av lokalisasjon kan slike svulster true vitale funksjoner som syn eller luftveier. Enkeltkasuistikker har vist rask tilbakegang ved bruk av betablokkeren propranolol.

Godt nok dokumentert?

Behandling av infantilt hemangiom med propanolol

Flere typer sykefravær

Sykmelding og sykefravær er kompliserte prosesser, skriver to trygdemedisinere. De foreslår en ny inndeling for å klargjøre begrunnelsen for sykefravær: absolutt funksjonsfravær, jobbrelatert funksjonsfravær, relativt funksjonsfravær, behandlingsfravær og forebyggingsfravær. En slik inndeling vil være nyttig i klinisk medisin, forskning og politikk.

Ulike typer sykefravær

Nei til biologiske legemidler

Legemidler med selektiv effekt på molekylære prosesser ved kronisk sykdom bør ikke omtales som biologiske legemidler. En slik betegnelse er lite dekkende, sier intet om virkningsmekanismer og tilslører risikoen for bivirkninger.

Unngå biologiske legemidler

Anbefalte artikler