Psykomotorisk fysioterapipraksis

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Ottesen, A

  Ianssen, B

  Hanssen  , I

  Gudrun Øvreberg – Et liv i bevegelse

  Dokumentasjon av psykomotorisk fysioterapipraksis. Deler og helhet i samspill. DVD 4 stk. 5 timer. Lillehammer: Alette Ottesen, 2010. Pris NOK 1 600

  Fysioterapeuter og fysioterapistudenter er målgruppen for denne samlingen av DVD-plater. Utgiverne håper å kunne bidra til bedre samhandling og til at leger, spesielt fastleger, vil ha nytte av filmen for å påvise kliniske funn.

  Medarbeiderne har alle psykomotorisk bakgrunn og har lært av Gudrun Øvreberg etter mester-svenn-modellen. Drivkraften er ønsket om å lage et læremiddel i psykomotorisk fysioterapi og å bevare Øvrebergs fingerspissfølelse for ettertiden.

  De fire DVD-platene dekker sentrale deler av den psykomotoriske fysioterapien og gir en bra fremstilling av Øvrebergs kliniske praksis og hennes undervisning av pasienter og studenter.

  Øvreberg undret seg over hvorfor man ikke ved tradisjonell fysikalsk behandling oppnådde ønsket bedring hos pasientene. På en morsom måte forteller hun om sin egenbehandling hos psykomotorikkens grunnlegger Aadel Bülow-Hansen (1906 – 2001). Ubevisste spenninger forsvant, og kroppen føltes så mye friere og lengre at hun måtte heve sykkelsetet på hjemturen!

  Prosjektet har utgangspunkt i Gudrun Øvrebergs institutt i Harstad. Bakgrunnskapitlet er i lengste laget, men gir god innsikt i Øvrebergs tenkemåte. Hun er tydelig og direkte i kommunikasjonen og ansvarliggjør pasienten. DVD-platene formidler glimrende hvordan dette verdsettes av pasientene som forstår at det er mulig selv å bidra i bedringsprosessen.

  Sentrale områder som pust og spenning illustreres godt i flere kasuistikker. Det samme gjelder vanlige problemstillinger som smerter i nakke, rygg, skuldre og knær. Det er også tematiske kapitler hvor vi ser Øverberg i undervisning og veiledning. Psykomotorisk fysioterapi for barn og svelgproblematikk tas også opp. Øvreberg har illustrerende talemåter som «rumpestøtte fremfor ryggstøtte», og man forstår hva hun mener.

  Varigheten er fem timer, og prisen er kr 1 600. Dette vil nok begrense interessen hos mange leger. Det er synd. Som fysikalsk medisiner og revmatolog opplever jeg at psykomotorisk kunnskap er mangelvare blant leger. De fleste leger er ikke klar over betydningen av ufri pust for hodepine, nakke- og skuldersmerter, uspesifikk lumbago og bekkensmerter.

  Redigeringen kunne vært noe strammere, og filmingen kunne iblant vært bedre. Men for leger med interesse for muskel- og skjelettsystemet og sammenhengen mellom psyke og soma er DVD-ene spennende. Tar man seg tid til å reflektere, vil man få med seg mye nyttig kunnskap.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media