Godt oppslagsverk om patofysiologi

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Silbernagl, S

  Lang, F.

  Color atlas of pathopysiology

  2. utg. 448 s, tab, ill. Stuttgart: Thieme, 2010. Pris EUR 35

  ISBN 978-3-13-116552-7

  To fremtredende tyske fysiologer har skrevet denne boken. De mange og svært gode illustrasjonene er utarbeidet i nært samarbeid med to grafiske designere, Rüdiger Gay og Astried Rothenburger.

   I alt er det ti kapitler. I det første omtales cellevekst, intracellulær signalering og apoptose. Forfatterne gir også en kort, men god omtale av tumorcellevekst og metastasering. Deretter følger kapitler om temperaturregulering, metabolisme og hormoner. Alle kapitlene starter med en oversikt, så følger en omtale av enkelttilstander og patofysiologi. Boken er gjennomgående godt skrevet og vil være et nyttig oppslagsverk, men den er like mye et bildeatlas med helsides illustrasjoner på så godt som annenhver av de nærmere 400 sidene.

  Etter de innledende, mer generelle kapitlene følger kapitler om lunge, nyre, gastrointestinaltraktus, hjerte, sirkulasjon, muskel og sensorisk nervesystem. I alle kapitlene er det korte, presise gjennomganger av patofysiologi knyttet til sykdom i de respektive organsystemene.

  Teksten er presis, og det er lagt vekt på at fremstillingen skal være kort. Formatet er hendig, slik at boken kan være lett tilgjengelig som oppslagsverk. Det er tatt høyde for at noen av kapitlene kan være knappe, ved at det på slutten er lagt til et eget kapittel med anbefalinger for mer omfattende, videre lesning og studier.

  Målgruppen er studenter, leger under utdanning og seniorer. Dette er andre utgave. Første utgave kom i 1998 og var da skrevet på tysk. Boken er nå oversatt til en rekke språk, inklusive engelsk, fransk, japansk, portugisisk, tsjekkisk og gresk.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media