For alle som behandler ateromatoserelatert sykdom

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Gawaz, M.

  Blood platelets – clinical relevance

  2. utg. 100 s, tab, ill. Stuttgart: Thieme, 2010. Pris EUR 5

  ISBN 978-3-13-146211-4

  Blodplater har en sentral rolle i utviklingen av ateromatose/aterotrombose. Legemidler som hemmer blodplatenes hemostatiske og proinflammatoriske egenskaper, har derfor en viktig plass ved kardiovaskulær intervensjonsterapi og sekundær aterotromboseprofylakse. Forfatteren gir en kortfattet fremstilling av blodplatehemmernes virkningsmåte, indikasjon og effekt. Boken er relevant og nyttig for alle som behandler pasienter med ateromatoserelaterte sykdommer.

  Dette er en paperbackutgave, inndelt i ni kapitler som alle inneholder tabeller relatert til resultater fra kliniske studier, gode illustrasjoner i farger og kortfattede konklusjoner og litteraturhenvisninger. Omfattende alfabetisk stikkordsregister på de siste sidene bidrar til økt bruksverdi.

  De ni kapitlenes overskrifter gjengis her fordi de gir god informasjon om innhold og relevans for potensielle brukere: Antiplatelet substances, Monitoring antiplatelet therapy, Platelet pharmacogenetics and phamacogenomics, Antiplatelet therapy in stable coronary disease, Antithrombotic therapy in acute coronary syndrome, Antiplatelet therapy and drug eluting stents, Antiplatelet therapy in patients at risk for thromboembolism, Perioperative management in patients requiring antiplatelet therapy og Drug-Drug interactions involving antiplatelet agents.

  Ateromatoserelatert sykdom har en frekvens som gjør at de fleste leger vil få en terapeutisk rolle i denne sammenhengen. Det er derfor viktig at vår kunnskap om antiplateterapi blir størst mulig, noe denne utgivelsen kan bidra til.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media