Vil måle kvalitet i sykehus

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sentralstyret har som nevnt valgt å arbeide med seks satsingsområder. – Område 1, kvalitet, arbeidsmiljø og økonomi som styringsgrunnlag i sykehus, er omfattende. Riksrevisjonen har pekt på hvordan manglende involvering av ansatte, har negative konsekvenser for omstilling. Her ligger store ledelses- og styringsutfordringer, sier president Torunn Janbu. – Kvalitet må inn som en mye tydeligere styringsparameter, og vi jobber med å utvikle kvalitetsindikatorer og systemer for å måle kvalitet, sier hun.

  Det er fastsatt fire delmål: 1) Utforme og anbefale systemer for måling av kvalitet i sykehus. 2) Større oppmerksomhet på hvordan arbeidsmiljø dokumenteres og styres i sykehus. 3) Gjøre det attraktivt for leger å være ledere i sykehus og øke antall leger med formell lederkompetanse. 4) Bidra til å utvikle langsiktige og stabile finansieringsordninger.

  Av ulike aktiviteter kan nevnes at det er etablert faste kontaktpunkter mot Kunnskapssenterets prosjektgruppe, som på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartmentet utarbeider et rammeverk for et nytt nasjonalt kvalitetsindikatorsystem. I oktober avholdes en konferanse om kvalitet for de fagmedisinske foreningene. Flere prosjekter om arbeidsmiljø står på trappene.

  – Mediene er også en viktig kanal for å kommunisere og synliggjøre sykehusenes behov og nødvendigheten av et godt arbeidsmiljø, sier Janbu.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media