Tidlig tilrettelegging er viktig

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  – Arbeid er helsefremmende. Tidlig tilrettelegging av arbeid er derfor viktig for å unngå sykefravær.

  Legens rolle er blant annet å ha en døråpnerfunksjon mot arbeidsplassen. Illustrasjonsfoto Colourbox
  Legens rolle er blant annet å ha en døråpnerfunksjon mot arbeidsplassen. Illustrasjonsfoto Colourbox

  Det sa generalsekretær Geir Riise da han sommeren 2010 holdt foredrag for nærmere 600 deltakere på HMS-konferansen. Konferansen som arrangeres annethvert år i regi av partene i arbeidslivet, har helse-, miljø og sikkerhetsspørsmål på dagsorden.

  – Det er viktig at alle parter gjør en bedre jobb for å få til et mer inkluderende arbeidsliv. Alt sykefraværsforebyggende arbeid må skje tettest mulig opp mot arbeidsplassen. Trivsel, det å bli sett, hørt og møtt er viktig for at man skal gjøre en god jobb, sa Riise. – Vi bør være opptatt av «å knipe en kollega i å lykkes» fremfor å fokusere på begrensninger om hva man ikke kan på grunn av sykdom.

  Å komme tidlig i gang med tilrettelegging av arbeidsoppgaver er ofte det viktigste når det skjer i en god dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. – Mennesket er så mye mer enn en diagnose og vi må bidra til å finne frem til hva det er mulig å arbeide med, selv om helsemessige forhold kan sette noen begrensninger. Hvis du ikke opplever at din funksjonsevne blir brukt så dør den hen. Hvis arbeidsgiver, lege og kolleger oppfatter det slik at du ikke kan, så tror du selv også at du ikke kan. Det er derfor viktig å ha et løsningsorientert syn på dette, sa han.

  – Legens rolle er blant annet å ha en døråpnerfunksjon mot arbeidsplassen når sykdom ikke hindrer det. En oppfølgingsplan som arbeidsgiver og arbeidstaker i samarbeid skal utarbeide innen fire uker og som skal sendes legen, er nå et nytt tiltak i den nye IA-avtalen. Den ønsker vi svært velkommen fordi legene i dag har for lite informasjon om hva som er mulig å få til på den enkelte arbeidsplass. Planen er en viktig del av arbeidet frem mot dialogmøtene, sa Riise.

  Representantene for partene i arbeidslivet ble samlet til en paneldialog. De viste stor enighet i diskusjonen og påpekte spesielt at det nå er viktig med systematisk jobbing på alle nivåer i IA-arbeidet. Et tilretteleggingsverktøy må på plass, kunnskap er viktig og kursing må til.

  Statssekretær i Arbeidsdepartementet, Jan-Erik Støstad, redegjorde for hvordan regjeringen i praksis vil følge opp den nye IA-avtalen og hva de vil gjøre for å få økt oppmerksomhet spesielt rettet mot det å få flere med redusert funksjonsevne ut i arbeid. Han sa at regjeringen vil ha økt fokus på IA-arbeidet i tiden fremover, men la vekt på at mye av jobben må gjøres på den enkelte arbeidsplass.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media