Lite gjennomtenkt om legeregister

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  – Helsemyndighetenes forslag om et felles nordisk legeregister dekker ikke behovet og spenner alt for vidt, sier president Torunn Janbu.

  Legeforeningen ønsker høy grad av pasientsikkerhet og målrettede tiltak for å styrke kvaliteten på arbeidet i helsetjenesten. – Vi ønsker også at meldingsutvekslingen i Norden, inkludert resten av Europa, styrkes. Men forslaget som foreligger er lite gjennomtenkt i sin nåværende form, sier Janbu.

  De nordiske landene jobber nå for å få på plass en løpende informasjonsutveksling av tilsynsanmerkninger og liknende for leger. Det legges blant annet opp til at arbeidsgivere i helsetjenesten skal få tilgang til slike opplysninger om jobbsøkere fra andre nordiske land. Visepresident i Legeforeningen Arne Refsum uttalte seg om spørsmålet i Dagsrevyen mandag 21. juni. Foreningen har oversendt brev til Helse- og omsorgsdepartementet hvor de ber om et møte for å drøfte forslaget.

  – Legeforeningen etterlyser et målrettet og hensiktsmessig register som oppfyller målet om pasientsikkerhet, men understreker at dette aldri kan erstatte arbeidsgivers ansvar med å innhente referanser fra tidligere arbeidsgivere, sier Janbu. – Styrking av pasientsikkerhet må alltid stå i sentrum og må alltid være gjenstand for forbedringer. Allerede i 2001 ble det etablert en meldeplikt fra norske helsemyndigheter til de øvrige nordiske land om leger som ikke er skikket i stillingen. Legeforeningen anser ikke denne ordningen som godt nok utviklet, og kanskje bør den også utvides til å gjelde hele Europa, foreslår Torunn Janbu.

  Legeforeningen understreker behovet for en grundig kartlegging og vurdering av rettssikkerhet og personvern. Spesielt avgjørende er spørsmål knyttet til hva som registreres, hvordan det registreres og hvem som skal gis tilgang mv.

  Les brevet her: www.legeforeningen.no/id/163051.0

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media