Kom til enighet med Spekter

Knut E. Braaten Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen og Spekter ble 23. august enige i de sentrale forhandlingene om overenskomstrevisjon og lønnsoppgjør 2010 for leger i område 10 helseforetak.

– Forhandlingene har vært konstruktive, noe som lover godt for fremtidig samarbeid. Vi har tatt felles ansvar og rettet oppmerksomheten mot viktige utviklingsområder for legegruppen og sykehusene, som kompetanseutvikling og arbeidstid, sier Torunn Janbu, president i Legeforeningen.

Det er fastsatt generelle tillegg for medisinstudenter, turnusleger og leger i spesialisering på mellom 11 000 og 16 000 kroner. Det legges opp til lokalt lønnsoppgjør for overlegene og øvrige medlemmer i Legeforeningen som ikke har fått tillegg fastsatt sentralt.

Blant øvrige endringer i overenskomsten er rett til fortsatt ansettelsesforhold for turnusleger som går ut i foreldrepermisjon, økt vaktlønnssats til 0,026 % av basislønn og økning av doktorgradstillegget. Videre er beløpet som skal avsettes til Utdanningsfond III økt til 2 000 kroner fra 1.1. 2011.

Det er videre avtalt en rekke utviklingsprosjekter i perioden om temaer som arbeidstid, arbeidssted og kompetanse. Videre skal partene i perioden se nærmere på bestemmelsen om rangering av leger i spesialisering og situasjonen for leger i kombinerte stillinger.

Anbefalte artikler