Egenandelssystemet bør gjennomgås

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I et prioriteringsperspektiv bør ikke konsultasjon hos allmennlege belegges med økte egenandeler, sier Trond Egil Hansen.

  Allmennlegeforeningen ønsker en bred gjennomgang av hele egenandelssystemet. Illustrasjonsfoto Colourbox
  Allmennlegeforeningen ønsker en bred gjennomgang av hele egenandelssystemet. Illustrasjonsfoto Colourbox

  Lederen av Allmennlegeforeningen uttaler videre at det nå synes å være politisk enighet om at egenbetalingen for helsetjenester bør differensieres mer i forhold til betalingsevne, samtidig som egenandelene bør gjenspeile prioriteringene. – Egenandelene bør ikke økes mer uten en bred gjennomgang av hele egenandelssystemet. Sykdom rammer skjevt, mennesker med dårligst økonomi har i alminnelighet mest helseplager. For ungdom, minstepensjonister, rusmiddelbrukere og personer med kronisk sykdom kan egenandelene føre til at terskelen for å søke legehjelp blir for høy, sier Hansen.

  – I et prioriteringsperspektiv vil jeg sterkt advare mot at konsultasjon hos allmennlege belegges med økte egenandeler. Egenandeler på helsetjenestens inngangsport rammer blindt når det gjelder prioritering i forhold til medisinske behov. Hvis egenandeler avskjærer muligheten til konsultasjon hos fastlegen, vil ikke pasienten få presentert problemet, og prioritering etter behov for videre tiltak i helsetjenesten blir umulig, sier Hansen videre.

  – Dagens egenandelssystem er helt frikoblet fra prioriteringsmålene slik de er formulert i pasientrettighetsloven og prioriteringsforskriften. Dagens system er et resultat av enkeltvedtak over en lang periode, og er ikke konsistent. Vi finner eksempler på at lavt prioriterte tjenester ikke er belagt med egenandel, mens pasienten må betale for høyt prioriterte tjenester, understreker han.

  – Uansett hvilket nivå politikerne beslutter for egenandeler i helsetjenesten, bør det være et konsekvent forhold mellom hvilke tjenester som er belagt med egenandel og hvilke som er offentlig fullfinansiert. Helsepolitiske begrunnelser må styre hvilke helsetjenester som skal ha egenandeler og størrelsen på disse. Enda viktigere enn å diskutere nivået på egenbetalingen er derfor å få gjort en bred gjennomgang av hele egenandelssystemet, med sikte på å få bedre samsvar mellom egenbetaling og prioriteringer, påpeker lederen av Allmennlegeforeningen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media